Događaji

Forum "Srpska privreda i globalna ekonomska kretanja"

Privredna kretanja u Srbiji ne mogu se posmatrati van konteksta evropskih i svetskih globalnih kretanja koja su postala vrlo turbulentna. Najnoviji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na p...

29.11.2016. 10h Envoy Centar

Uticaj poreske politike na ekonomski rast

Poreska struktura i poreska opterećenja u Srbiji nisu prepreka za veći privredni rast, zaključak je okruglog stola Uticaj poreske politike na ekonomski rast. Kako je rečeno na skupu koji je organiz...

23.09.2016. 10h Aero klub, Beograd

Rad Privrednih sudova u Srbiji

Preko 350 firmi iz Nemačke ulažu u Srbiju i postoji tendencija porasta tog broja, izjavio je danas Norbert Bekman Dirkes, direktor Fondacije Konrad Adenauer u Srbiji na forumu "Argumenti - Rad priv...

17.06.2016. 11h TANJUG Press centar

Siva ekonomija i poreske utaje - uticaj na privredu

Za suzbijanje sive ekonomije neophodno je povećati svest građana o njoj, jednako sprovoditi zakon prema svima, ojačati Poresku upravu i druge državne institucije koje se bore protiv nje, rasteretit...

19.04.2016. 10h Tanjug press centar