Radio prilozi


Šta usporava privredne sporove?

I u novom izveštaju Evropske komisije stare kritike na račun pravosuđa u Srbiji. Nedovoljna efikasnost i politički uticaj na treću granu vlasti, dugo trajanje postupaka i neizvesnost presuda, osnov...

06.12.2016. Detaljnije

'Fantomske firme' i za državne poslove

Veoma čest slučaj kršenja zakona u poslovnoj sferi su takozvane "fantomske firme". Osnovane sa neznatnim osnivačkim kapitalom i sa jednim ili svega nekoliko zaposlenih, ali sa jasnim ciljem brzog s...

22.08.2016. Detaljnije

Jedno mesto za sve privredne prestupnike

Dugo najavljivani internet registar u kojem će se naći svi oni koji su počinili poslovne prevare, počeo je sa radom prvog juna. Dok nadležni tvrde da će na ovaj način savesnim privrednicima biti ol...

25.07.2016. Detaljnije

Stečaj fiktivan, profit stvaran

Jedan od većih problema koji utiču na stanje u kome se srpska ekonomija nalazi, jeste fiktivni ili namerni stečaj. Ukratko – osnuje se firma, nagomilaju dugovi, proglasi banrot, a kratkih rukava os...

20.07.2016. Detaljnije

Banke propadaju, niko ne odgovara

Da li je država najodgovorniji saučenik u propadanju srpskih banaka, za šta do danas niko nije kažnjen, a nekolicina onih koji su označeni kao mogući odgovorni nije otišla dalje od pritvora? Osam b...

30.05.2016. Detaljnije