Priče i analize

Zaštita od napada je veoma važna

Zaštite se od kriptolokera!

Savremeno poslovno okruženje je iz godine u godinu sve zahtevnije i traži od preduzeća da obezbedi kontinuitet poslovanja, kao i određeni rast. Isto je potrebno zaštiti od napada, poput aktuelnog k...

30.06.2017. 06:52 Nova ekonomija Detaljnije