NE Tekstovi

U okviru projekta "Reforma javnih finansija- 10 ključnih pitanja” bavimo se pitanjem kako reformisati javne finansije, da li za to imamo snage, znanja i pre svega političke volje, šta je do sada urađeno i šta je još neophodno uraditi da bi se Srbija mogla nazvati uređenom pravnom državom. Za to je pre svega potrebna vladavina prava, da zakoni budu dobri i pre svega da se poštuju. Podrazumeva se da važe za sve jednako, bez izuzetka.

Bavimo se poreskom politikom i sistemom naplate poreza, sivom ekonomijom i načinima za izbegavanje zakona. Tokom deset brojeva Nove ekonomije analiziramo i istražujemo zbog čega su ove oblasti uzrok niske konkurentnosti srpske privrede i uz pomoć stručnjaka davati predloge za rešavanje uočenih problema.

Kraj papirima na carinskim prelazima

Od 1. februara počeli smo da primenjujemo Novi kompjuterizovani tranzitni sistem i van nacionalnih okvira. To praktično znači da smo se što se tranzita robe tiče – priključili Evropskoj uniji i da ...

Broj 29, april 2016 Detaljnije

Siva ekonomija jede pravnu državu

U narednih godinu dana bavićemo se pitanjem kako reformisati javne finansije, da li za to imamo snage, znanja i pre svega političke volje, šta je do sada urađeno i šta je još neophodno uraditi da b...

Broj 28, mart 2016 Detaljnije