Vesti iz zemlje

Zoran Martinović kaže da postoji velika tražnja za novim radnicima

Velike novine: Za radno mesto i 765.000 dinara

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović izjavio je da je trend smanjenja broja nezaposlenih zbog povoljnijeg privrednog ambijenta u Srbiji. Martinović kaže da postoji velika t...

09.03.2018. 13:30 B92 Detaljnije
Vojnograđevinski centar VGC Beograd raspisao je tender

Izgradnja objekta na helidromu VMA u Beogradu

Vojnograđevinski centar VGC Beograd raspisao je tender za izgradnju objekta na helidromu VMA u Beogradu. Realizacija ugovora o javnoj nabavci radova predviđena je fazno i to: I faza - prethodni ra...

09.03.2018. 11:40 N1 Detaljnije