Martina Larkin, direktorka za regionalne strategije Svetskog ekonomskog foruma

Dajmo šansu mladim liderima

  • Broj 51, jun 2018

  • Ljubica Gojgić

  • 0

Zapadni Balkan bi mogao da postane novi centar rasta i investicija ako njegovi lideri shvate važnost regionalne saradnje i nastave strukturne reforme. Tako u intervjuu za "Novu ekonomiju", Martina Larkin, šefica za regionalne strategije Svetskog ekonomskog foruma, sumira poruke strateških razgovora koje su vodili premijeri balkanskih zemalja, na nedavnom skupu u Sofiji, organizovanom kao prateći događaj samita EU i zemalja Zapadnog Balkana. Larkin kaže da je uverena da bi brz ekonomski napredak regiona mogao biti ostvaren ukoliko bi privlačenje stranih investicija išlo podruku sa jačanjem institucija i borbom protiv korupcije koja je veliki regionalni problem.

 

Kako biste ocenili ishod Strateškog dijaloga o Zapadnom Balkanu koji je Forum organizovao u Sofiji?

Sastanak u Sofiji bio je drugi koji smo upriličili za šefove država i vlada sa Balkana, prvi put je to bilo u januaru, u Davosu. Mislim da smo nastavili sa još većim entuzijazmom u Sofiji. Na skupu je učestvovalo preko 50 učesnika, uključujući austrijskog kancelara, komesara EU za digitalnu agendu, predstavnike Svetske banke, EBRD i EIB. U razgovorima su učestvovali lideri poslovnog sveta, kao i predstavnici mladih iz regiona. Budući da smo u središte stavili trgovinu i  investicije, uključujući digitalni eko-sistem sposoban da odgovori izazovima četvrte industrijske revolucije, kao i transportno povezivanje regiona, verujem da smo uspostavili konsenzus za snažan, zajednički iskorak napred.

O značaju regionalne saradnje govori se već dugo na više nivoa, neki od njih su dobrosusedska politika EU i Berlinski proces. Ipak, čini se da ambiciozne ideje za sada ostaju brojnije od realizovanih projekata. Može li sastanak u Sofiji da pokrene stvari u drugom pravcu?

Mi vidimo naš sastanak u Sofiji kao dodatak regionalnim inicijativama koje pominjete. Svetski ekonomski forum je međunarodna organizacija koja promoviše saradnju privatnog i javnog sektora i ima ulogu da ih poveže radi zajedničkog odgovora na izazove. Smatramo da je naš doprinos postojećim inicijativama u tome jedinstven. Pa ipak, najbolji način da se pronađe trajno rešenje za postojeće regionalne izazove leži u samom regionu. Verujem da naša platforma može da bude način da se povežu regionalni lideri, ali i drugi donosioci odluka koji su sposobni da reči pretvore u dela.

 

Jedan od zaključaka samita u Sofiji bio je da Zapadni Balkan ima potencijal da postane novi centar privrednog rasta i investicija. Šta bi bili preduslovi za to?

Ja sam optimista. Ne verujem da je pitanje "da li će” već "kada će” i "koliko snažan” biti taj rast Zapadnog Balkana. Region se sporo oporavljao od ekonomske krize u poslednjoj deceniji i to prvenstveno zato što nije uspeo da savlada najveće izazove: nedostatak regionalne saradnje i integracija, slabost institucija, korupciju i spreči odliv mozgova koji ostavlja teške posledice. Zato smo kao ključnu temu naše agende stavili liderstvo. Verujem da su lideri shvatili da je pitanje zajedničkog delovanja urgentna stvar. Isto tako mislim da se otvorio prostor za novu generaciju lidera da budućnost uzme u svoje ruke. 

 

Kakve su mogućnosti napretka u oblastima koje ste definisali kao ključne: trgovini i investicijama, povezivanju, izgradnji digitalnog eko-sistema?

Biće veoma zanimljivo pratiti napredak u tim oblastima. U poslednjem trenutku u razgovore smo uključili i ministre saobraćaja iz regiona, koji su podneli izveštaje o postojećim inicijativama za poboljšanje međugranične saobraćajne infrastrukture. Mislim da smo videli i ohrabrujuće poruke u vezi sa digitalnom ekonomijom koja već postaje prioritet. Kada je reč o investicijama, tu bih volela da se fokusiramo na kvalitet ulaganja. To bi bile investicije koje generišu zaposlenost, doprinose borbi protiv korupcije, kako bi bio pravilno iskorišćen svaki dolar koji stigne u region. 

 

 

Nastavak teksta možete pročitati u 51. broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija".

pošaljite komentar

Nema komentara