Nordijska digitalizacija kao ključ efikasnosti i transparentnosti

Poverenje, obrazovanje i radna kultura

  • Broj 52, jul - avgust 2018.

  • Tibor Jona

  • 0

Bez ovih elemenata nema uspešne elektronske uprave. Poverenje znači da građani moraju biti sigurni da će se njihovim podacima raspolagati odgovorno i u skladu sa zakonima. U Finskoj je ovo regulisano tako što su građani proglašeni jedinim vlasnicima podataka koje država ima o njima

I dok naša mudrost kaže „ko se čuva i bog ga čuva“ izgleda da je u Finskoj ovo malo prerađeno u „ko sarađuje na razmeni informacija i bog ga čuva“. Tako je finski grad Oulo primetio da pri reagovanju službi za vanredne situacije, hitne pomoći i vatrogasaca, često dolazi do saobraćajnih nezgoda, jer svetlosna i zvučna signalizacija nisu dovoljne da osiguraju bezbedan prolazak vozilima kroz raskrsnice.
Ovakve saobraćajne nesreće su izuzetno skupe i to ne samo u ljudskim životima, već i u opremi jer su vozila specijalne namene skupa i komplikovana - i za nabavku i za popravku. Kao odgovor na ovu situaciju Oulo je razvio aplikaciju HALI, koja za hitnu pomoć i vatrogasce otvara zeleni talas na semaforima. Aplikacija je postigla apsolutni uspeh jer nesreća pri intervencijama danas jednostavno nema. Sačuvani su i životi i oprema, dok je saobraćaj bezbedniji.

 

Smanjiti troškove i eksperimentisanje novcem građana

Vest o aplikaciji brzo se proširila po Finskoj i to zahvaljujući tamošnjem udruženju jedinica lokalne samouprave i regionalnih vlasti – Kuntalito. Ova organizacija, koja bi kod nas odgovarala nekoj vrsti spojenih NALEDA i SSKGO-a, nudi široki spektar usluga – od zastupanja interesa lokalnih samouprava pred finskim i evropskim institucijama do objedinjenog sistema nabavke robe i usluga.
Idu i korak dalje pa imaju i svoju konsultantsku kuću sa 760 zaposlenih koja njihova iskustva prenosi zainteresovanim lokalnim samoupravama širom sveta. Godišnje Kuntalito i firme koje mu pripadaju (poseduju npr. i sopstvenu internet televiziju) obrnu blizu 100 miliona evra.
Za najveći broj finskih opština Kuntalito je idealna prilika da dobiju informacije koje inače ne bi mogli sebi da priušte jer ih trećina ima manje od 5.000 stanovnika. Svega 20 opština u Finskoj ima preko 50.000 stanovnika, a u zemlji ne postoji nijedan milionski grad. U najvećem gradu, Helsinkiju, živi tek oko 600.000 ljudi.
Naši sagovornici u Kuntalitu tvrde da je najvažnija usluga koju pružaju svojim članicama – informacija. Kako one o projektima poput HALI-ja, tako i one o tome šta se sprema u Briselu i Helsinkiju. Tako se ne samo štede pare, već se povećava opšti kvalitet usluga koje opštine pružaju građanima i omogućava primena samo oprobanih metoda, čime se smanjuje eksperimentisanje novcem građana i daje veća kontrola uticaja nad zakonodavnim procesima.

 

Od uspešnog ka uspešnijem

U ovoj nordijskoj zemlji sa svega pet i po miliona stanovnika, trenutno je u toku najveća reforma u njenoj stogodišnjoj istoriji, objašnjava Tomi Kartavi, šef odeljenja za informaciono društvo u Asocijaciji. Ova reforma kreiraće regionalni nivo vlasti koji će od opština preuzeti upravljanje socijalnim službama i sistemom zdravstvene nege (na koje odlazi skoro polovina od 45 milijardi evra ukupne vrednosti svih 311 lokalnih budžeta u Finskoj). Biće preuzeti još neki aspekti, poput reagovanja u vanrednim situacijama, upravljanja životnom okolinom, regionalnih infrastrukturnih projekata i sl.

 

 

Nastavak teksta možete pročitati u 52. broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija".

pošaljite komentar

Nema komentara