Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR

Pravo da nestanemo s interneta

  • Broj 52, jul - avgust 2018.

  • Dragan Milić, advokat

  • 0

Sve je počelo kada je Mario Costeja González, prosečan građanin Španije, početkom devedesetih godina zapao u finansijske probleme. I kako nesreća obično ne dolazi sama, Ministarstvo rada Kraljevine Španije je u dnevnim novinama La Vanguardia objavilo i spisak svih insolventnih građana svoje zemlje, među kojima je bio i González.
U to vreme globalna internet mreža bila je tek u povoju i korišćena je samo od malog broja entuzijasta i usko specijalizovanih eksperata, pa je spisak objavljen samo u štampanom izdanju novina. Međutim, deceniju kasnije, isti dokument je bio objavljen i u online izdanju pomenutog medija.
Samim tim, pretragom njegovog imena i prezimena Google je posetioce vodio upravo ka stranici La Vanguardia-e, što mu je znatno otežavalo svaki pokušaj da započne bilo kakav novi profesionalni angažman ili posao.
Stoga je Mario Costeja González, pozivajući se na pravo na privatnost, proklamovano direktivom EU 95/46, protiv najvećeg svetskog pretraživača pokrenuo sudski postupak. Ostalo je istorija…
Naime, Evropski sud pravde je 2004. godine kroz rešavanje prethodnog pitanja u pomenutom procesu, zauzeo stav da je internet pretraživač odgovoran za podatke koje je na internet postavilo treće lice i da mora uzeti u razmatranje opravdanost zahteva za njihovo uklanjanje iz rezultata pretrage, čime je prvi put doneo presudu takve sadržine, pozivajući se na novoproglašeno ljudsko pravo – right to be forgotten ili pravo da budemo zaboravljeni.
U početku primene, to pravo je podrazumevalo samo uklanjanje određenih URL adresa iz rezultata pretrage, dok je sadržaj sa predmetnih stranica i dalje ostajao na internetu.
Dvanaest godina nakon pomenute presude, 2016. godine, Evropski parlament je ovo pravo uvrstio u novu, Opštu uredbu o zaštiti podataka – GDPR, sa znatno širim dejstvom nego što je to prethodno bio slučaj.

 

 

Nastavak teksta možete pročitati u 52. broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija".

pošaljite komentar

Nema komentara