Geodetski zavod pokrenuo pilot projekat rotacije službenika

17.03.2016. 14:27 Tanjug 0
Republički geodetski zavod pokrenuo rotaciju zaposlenih u katastru Republički geodetski zavod pokrenuo rotaciju zaposlenih u katastru

Republički geodetski zavod pokrenuo je u beogradskim službama za katastar pilot projekat rotacije državnih službenika pravne struke na rukovodećim pozicijama.

Projekat je definisan na osnovu pozitivnog međunarodnog iskustva o primeni rotacije zaposlenih u istom hijerarhijskom nivou i platnom razredu.

Ukoliko pilot projekat ostvari željene rezultate, na nivou celog RGZ-a bi se povećala transparentnost, pozdanost i dostupnost podataka katastra, a rokovi za rešavanje predmeta bi se skratili, navodi se u saopštenju Geodetskog zavoda.

Potrebno je utvrditi da li Republički geodetski zavod ima kapacitet da uvede upravljanje po uzoru na korporativno organizovane katastare u Velikoj Britaniji i Holandiji.

Svetska banka podržava takav pravac razvoja kroz projekat kojim se finansira tehničko-tehnološki i institucionalni razvoj RGZ-a.

Službenici pravne struke će razmeniti znanja i iskustvo sa kolegama u novoj službi. Cilj je da se ostvari jednoobraznost u postupanju i primeni katastarske prakse.

Rotacija zaposlenih primenjuje se u organizacijama koje prikupljaju i upravljaju osetljivim informacijama, kao što su katastri, banke ili druge finansijske institucije, a jedan od ciljeva je prevencija mogućnosti da zaposleni koriste svoju radnu poziciju radi sticanja protivpravne koristi.

Menadžment RGZ će pažljivo pratiti rezultate projekta i efekte rotacije, jer međunarodno iskustvo pokazuje da zaposlenima nije lako da izadju iz zone komfora rada u timu u kome su već uspostavljene prijateljske veze.

Promena okruženja doprineće većoj fleksibilnosti državnih službenika, efikasnosti rada i povećanju poverenja gradjana u pouzdanost i kvalitet rada katastra, ističe se u saopštenju.

Komentari

  Dodaj komentar
  • Nema komentara

Ostale vesti