NSZ propisala bruto iznos novčane naknade za nezaposlene

22.12.2017. 13:37 0
Utvrđeni najniži i najviši iznosi za nezaposlene Utvrđeni najniži i najviši iznosi za nezaposlene

Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je izmenjen način obračuna novčane naknade za nezaposlene u Srbiji.

Novi sistem će se primenjivati na sve zahteve koje se podnesu od 1. januara 2018. godine.

Kako su objasnili, novčana naknada se više ne upoređuje s minimalnom zaradom, nego je zakonom propisan bruto iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade od 22.390, odnosno 51.905 dinara, koji će se usklađivati jednom godišnje. 

To je predviđeno izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. 

Uvode se novi parametri za utvrđivanje visine i obračun iznosa novčane naknade koji će omogućiti da svi zainteresovani saznaju na koliki iznos novčane naknade mogu da računaju u momentu prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja. 

NSZ navodi da će se na sve zahteve koji budu podneti počev od 1. januara 2018. godine primenjivati nove odredbe koje se odnose na visinu novčane naknade. 

Svi koji su zainteresovani da im se novčana naknada utvrdi i kasnije obračunava i isplaćuje prema sada važećem propisu, potrebno je da se lično prijave na evidenciju nezaposlenih u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema svom prebivalištu i da podnesu zahtev najkasnije do 31. decembra 2017. godine. 

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona i opštih akata po kojima su započeti.

Komentari

  Dodaj komentar
  • Nema komentara

Ostale vesti

EBRD: Ekonomija Srbije ispod standarda EU

Po svih šest tranzicionih kvaliteta ekonomija Srbija se može uporediti sa zemljama Zapadnog Balkana ali u odnosu na razvijene ekonomije, poput nemačke ili američke, postoji veliki jaz, ocenila je E...

19.01.2018. 14:56 Beta Detaljnije