Johan Vrede: Veštačka inteligencija je moćno marketinško rešenje

  • 15.05.2018

  • 13:38

  • Nataša Stojanović

  • 0

Johan Vrede (Johann Wrede) je potpredsednik Strateškog marketinga u kompaniji SAP Hybris. On je u toj kompaniji lider ogranka zaduženog za Solution marketing, Global programs, Brand Experience, Content Marketing i Ecosystem Marketing i jedan je od najvećih svetskih stručnjaka u toj oblasti.

Kompanija SAP je bila partner nedavno održane konferencije Digital Day u Beogradu, gde je Johan Vrede održao prezentaciju kojom je objasnio kako tehnologija i marketing mogu da doprinesu poslovanju. Govorio je prvenstveno o važnosti marketinga sa svrhom kojim se detaljno razrađuju marketinška rešenja i poruke kako bi se doprlo do što više kupaca na personalizovan način.

U razgovoru za Novu ekonomiju Vrede je objasnio na koji način marketing treba da otkrije i razume potrebe potrošača i da im se prilagodi.

NE: Kako inspirisati poslovne ljude da pronađu nova rešenja kojima će doći do svojih kupaca?

Zbog sve većeg broja marketinških poruka koje se plasiraju potrošačima uz pogrešno korišćenje podataka o njima, sve je teže doći do kupaca. Kako bi pronašli nove načine da do kupaca dođu lideri moraju da ponude vrednost svog proizvoda koja je kupcima relevantna i prevaziđu prostu želju o prodaji proizvoda. Neophodno je da ponudu usmere na vrednost koju prozivod nosi za kupca i plasiraju je kroz onaj kanal i na onaj način kojim će uspostaviti emocionalnu vezu sa kupcem.

NE: Šta treba uraditi da bi marketing imao svrhu? Šta je najvažnije da znamo? I zašto kažete da je to univerzalna potreba?

Svrha je univerzalna potreba jer podstiče zaposlene i kupce tako što stvara osećaj da doprinose nečem većem od sebe. Ona je osnova za osećaj pripadnosti, zajedničku viziju i emocionalno povezivanje. Marketing sa svrhom zahteva tri stvari: 1. Duboko razumevanje vašeg kupca i onoga što mu je važno, zasnovano na jedinstvenoj slici o
pojedincu koji je deo ciljne grupe. Slika o kupcu prevazilazi demografske informacije ili znanje koje oni imaju o vašem proizvodu, ona se gradi i na osnou podataka o stavovima i vrednostima po pitanjima kao što su društvo, okolina, ekonomija itd. 2. Jasnu mogućnost da artikulišete svrhu vašeg poslovanja u kontekstu tih pitanja, bilo da doprinosi direktnom rešavanju nekog pitanja, kao, na primer, kompanija za zdravstvenu zaštitu koja može doprineti javnom zdravlju, ili indirektno, tako što proizvođač senzora može doprineti zaštiti životne sredine. Ova artikulacija ne treba da se vrši samo na visokom nivou, već i kroz poruke koji brend emituje kroz plasiranje svoje ponude tržištu. 3. Sposobnost izvršavanja individualizovanog marketing aktivnosti kojim se plasira prava poruka svakom pojedincu. Ovo zahteva inteligentni pristup korištenju podataka o klijentima - uključujući ispitivanje njihovih aktivnosti radi razumevanja implicitnih preference, odabira odgovarajućeg sadržaja i kanala za njihovo angažovanje.

NE: Koja je uloga tehnologije i kako je možemo najbolje iskoristiti?


Tehnologija igra važnu ulogu, ona prvenstveno omogućava kompanijama da razumeju svoje kupce, a zatim da prema tome reaguju na tržištu u kontekstu potreba kupca. Uz prava tehnološka rešenja kompanije su u mogućnosti da prikupe korisne podatke o kupcima i imaju ih na jednom mestu uz mogućnost da ih ažuriraju u interakciji sa kupcima. Upravo interakcija pomaže da se kupci osećaju uključeno i da se izgradi poverenje u brend. Primer novih tehnologija su rešenja za marketing koja uz veštačku inteligenciju omogućavaju da se iz mnoštva informacija izdvoje one koje imaju najviše smisla, kako bi kupac dobio individualni pristup i kako bi se izbegle masivne kampanje koje mnogo koštaju, a sve manje efekta imaju. Kada se ova rešenja povežu sa rešenjima za prodaju i korisnički servis moguće je korisnicima i kupcima pružiti dobro korisničko iskustvo kojim se ne gradi samo svest o brendu već i lojalnost.

NE: Koje osobine ima biznismen sa jasnom svrhom?

Moderni, uspešni lideri shvataju potrebu da definišu i komuniciraju svrhu u svojim organizacijama i svojim klijentima. Oni shvataju da ljudi donose emocionalne odluke o tome sa kim će raditi ili od koga će nešto kupiti, a ova osobina postaje sve vidljivija zahvaljujući milenijumskoj generaciji. Upravo ova generacija postaje najveći deo radne snage i populacije koja ima kupovny moć, što lideri jasno vide i kako bi rasli jasno komuniciraju svrhu svojih kompanija.

NE: Bavite se inspirisanjem ljudi da unaprede svoj marketing i biznis. Šta Vas inspiriše da inspirišete druge?


Snažno verujem da svi doprinosimo našem globalnom društvu i ekonomiji, a ponekad nam treba ideja izvan našeg kruga prijatelja, kolega i poznanika da bismo bili na putu ka uspehu. Srećan sam što imam podršku kompanije u kojoj radim za širenje svoje ideje, a nadam se da će tim putem ideje drugih naći iskru inspiracije koja im pomaže da budu realizovane.

NE: Šta mislite o marketingu u Srbiji?

Mislim da srpsko tržište koristi prednosti srpske kulture, koja donosi snažnu vezu i otvorenost za stvaranje dubokih i trajnih veza. Po mom iskustvu, srpsko tržište je kreativno, sjajno, kolaborativno i odražava svoju kulturu u radu sa sjajnim efektima.

pošaljite komentar

Nema komentara