Aktivisti Ne da(vi)mo Beograd: Ne damo Vinču-spalionica nije rešenje

  • 09.02.2018

  • 14:02

  • 0

Aktivisti Inicijative Ne da(vi)mo Beograd uručili su žutu patku Filipu Abramoviću, pomoćniku ministra zaduženom za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, koji je je dan od odgovornih za katastrofalno štetan ugovor za izgradnju spalionice na deponiji u Vinči. Filip Abramović učestvovao je na skupu posvećenom temi Javno privatno partnerstvo i koncesije u oblasti zaštite životne sredine u Narodnoj skupštini republike Srbije, a inicijativa je insistirala da se analiza ugovora o izgradnji spalionice nađe na zvaničnoj agendi ovog skupa. 

"Nastavićemo da se borimo svim sredstvima i na svim poljima da se ovaj katastrofalni ugovor, zbog koga će grad Beograd morati da izdvaja minimum 38 miliona evra godišnje, ne realizuje", saopštili su iz Inicijative. 

Prema ugovoru sa konzorcijumom Suez-Itochu, Beograd se obavezao da će u narednih 30 godina za tretman otpada ovom privatnom investitoru isplatiti najmanje milijardu i 150 miliona evra. Na ovaj minimalni iznos treba dodati i sve prateće infrastrukturne troškove, koji nisu mali, kao i povlašćen položaj u plasmanu električne energije dobijene iz otpada. Pored toga, spalionica će četiri do pet puta poskupeti račune građana za tretman i odvoženje otpada i značajno povećati zagađenje vazduha.

"Ne davimo Beograd u svom programu za Beograd se zalaže poništavanje štetnih ugovora i formiranje nezavisne komisije koja će preispitati sve ugovore koji nanose štetu gradu i ugrožavaju zdravlje građana: od nakaradnog Beograda na vodi pa do spalionice za deponiju u Vinči. Plan inicijative Ne davimo Beograd predviđa potpuno odustajanje od spalionice. Mi se zalažemo za novi, pravičniji sistem naplate otpada - otpad će se naplaćivati po količini generisanog otpada, a ne prema kvadratnom metru stambene jedinice. Ovaj sistem podstiče građane/ke da više sortiraju otpad. Uvešćemo sistem za sortirano sakupljanje otpada, koji će podstaći reciklažu i kompostiranje. Tako ćemo omogućiti pokretanje zelene ekonomije, što predstavlja ekološki prihvatljiviji, ekonomičniji i održiviji sistem za upravljanje otpadom uz otvaranje radnih mesta u zelenoj ekonomiji. Želimo sistem integrisanog upravljanja otpadom na celoj teritoriju Beograda. Radićemo na unapređenju infrastrukture za prikupljanje komunalnog otpada u svim delovima Beograda, posebno u prigradskim područjima koja trenutno nisu deo sistema za prikupljanje otpada i gde nastaju divilje deponije", naveli su aktivisti Ne da(vi)mo Beograd. 


pošaljite komentar

Nema komentara