Dan otvorenih vrata sa inspektorima u Beogradu u sredu u PKS

  • 11.09.2017

  • 05:26

  • NE

  • 0

Vlasnici firmi imaće jedinstvenu priliku da u direktnom razgovoru sa inspektorima saznaju sve što ih interesuje u vezi sa novom ulogom inspekcija i svim novinama u radu koje je doneo Zakon o inspekcijskom nadzoru. 

Neformalni susret privrednika i predstavnika inspekcijskih službi pod nazivom "Dan otvorenih vrata sa inspektorima" održaće se u sredu, 13. septembra 2017. godine od 11 do 15 časova u prostorijama Privredne komore Srbije.

Susret organizuju Projekat za bolje uslove poslovanja Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID BEP) i Privredna komora Srbije (PKS) kako bi se privrednicima približile novine u oblasti inspekcijskog nadzora, te otklonile nejasnoće u vezi sa novom ulogom inspekcija, nadzorom nad primenom zakona i drugih propisa, savetodavnim posetama koje obavljaju, procenom rizika, korišćenjem kontrolnih lista, ovlašćenjima i dužnostima.

Na pitanja privrednika odgovaraće tržišni, poljoprivredni, građevinski i komunalni inspektori, inspektori rada i inspektori za zaštitu životne sredine, koji će takođe biti na raspolaganju da razjasne nedoumice i posavetuju privrednike i daju im preporuke za unapređenje njihovog poslovanja, te savete za efikasno otklanjanje eventualnih propusta u radu.

Nakon Beograda "Dani otvorenih vrata sa inspektorima" u biće organizovani i u Nišu i Novom Sadu tokom septembra i oktobra meseca.

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokrenut je u januaru 2011. godine sa ciljem da podrži aktivnosti usmerene na regulatornu reformu, unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti privatnog sektora u Republici Srbiji.

Između ostalog, aktivnosti USAID BEP usmerene su i na podršku Vladi Republike Srbije na reformi inspekcijskog nadzora, a preporuke programa ugrađene su u novi zakon kojim je uređena ova oblast i unapređena koordinacija inspekcija, pojačana njihova preventivna uloga, povećana delotvornost inspekcijskog nadzora, te učinjen bitan korak ka smanjenju sive ekonomije i unapređenje uslova poslovanja u Srbiji.

pošaljite komentar

Nema komentara