Dugalić: Banke imaju pravo naplate obrade kredita

  • 09.02.2018

  • 14:40

  • Beta

  • 1 komentar

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić rekao je danas da banke imaju pravo da naplate troškove obrade kredita i da se u ugovoru klijenta i banke o kreditu navode uslovi pod kojima se odobrava.

On je na konferenciji za novinare povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu rekao da banka nije imala pravo da naplati troškove obrade kredita jednom klijentu koji je tužio banku, rekao da se taj sud pozvao na Zakon o obligacionim odnosima, a da kreditni odnos izmedju klijenta i banke uređuju još dva zakona.

"U presudi Apelacionog suda prema kojoj banka nije imala pravo da naplati troškove obrade kredita sud se pozivao na Zakon o obligacionim odnosima, na član 1.065 u kome stoji da banka za pozajmljena sredstava naplaćuje kamatu", rekao je Dugalić, odgovarajući na pitanje novinara da li banke imaju prav da naplaćuju troškove obrade kredita.

Sud nije uzeo u obzir, kako je rekao, sledeći član istog zakona u kome se navodi da se ugovorom o kreditu utvrdjuje iznos pozajmice, kamata i uslovi pod kojima je kredit odobren.

Dodao je da član Zakona o obligacionim odnosima, na koji se pozvao Apelacioni sud i ne zabranjuje da se naplate troškovi obrade kredita.

Zakon o bankama i Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga i ugovor izmedju banke i korisnika kredita bliže regulišu, kako je rekao, vrstu i visinu naknade troškova prilikom odobravanja kredita.

Dugalić je rekao da se manipuliše i dopisom Narodne banke Srbije koja je sredinom prošle godine predložila bankama da standardizuju troškove ali je njihov odgovor bio da je to nemoguće zbog različitih vrsta i iznosa kredita i različitih klijenata.

On je rekao da u svim zemljama, pa i u zemljama EU, predvidjena naplata nadoknada koja je, zavisno od vrednosti kredita, izražena u procentualnom i fiksnom iznosu i da su ranije donete dve presude u Jagodini i Beogradu kojima se odbacuje tužba dva klijenta protiv banaka zbog naplate troškova obrade kredita.

pošaljite komentar

1 komentar

  • Jovan

    Vidimo se na Sudu g. Dugaliću. Danas sam bio u supermarketu i na kasi su mi rekli da ti proizvodi koje sam kupio (Vaš omiljen izraz za kredite, mada ne znam šta je tu proizvod) ne koštaju toliko koliko piše na njima, već moraju da mi zaračunaju troškove obrade i štampanje računa. Bio sam iznenađen ali sam sebi rekao ako mogu banke onda mogu i trgovine. U ostalom, tako je rekao g. Dugalić.