Reformisani zakon rada: Bolovanje ne ulazi u radni staž

  • 09.02.2018

  • 12:28

  • 0

Zaposlenima kojima se godina staža računa 14, 15, 16, pa i 18 meseci, u obračun penzije ulazi samo efektivni radni vek.

Bez obzira na prirodu bolesti, staž se neće uvećati za vreme bolovanja, piše Politika.

Ženi koja je zbog bolesti dece, izostajala s posla, nije ni palo na pamet da bi to mogla biti smetnja za njenu penziju. Kada je odlučila da se penzioniše, na poslu su joj rekli da je poranila, jer nema uslova za penziju, što ju je začudilo. 

Objasnili su joj da bolovanje ne ulazi u beneficirani radni staž, pa joj nije jasno koliko još treba da radi i da li je moguće da narednih osam godina, do 60. godine, uplaćuje sebi staž, kao ni da li ima razlike između njene starosne penzije i penzije onih koji se penzionišu pod opštim uslovima.

pošaljite komentar

Nema komentara