Savet za borbu protiv korupcije: Netačni navodi Gorana Vesića

  • 12.10.2017

  • 16:54

  • N1 Beograd

  • 0

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije saopštio je da je u Izveštaju o raspolaganju nepokretnostima Grada Beograda, analizom raspoložive dokumentacije ukazao na nepravilnosti u raspolaganju nepokretnostima Grada Beograda, koje za posledicu imaju izuzetno male prihode za Beograd.

Tačno je da Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije nije ovlašćeno telo da kontroliše bilo čije prihode, međutim ovlašćen je da se bori protiv sistemske korupcije, navodi Savet povodom izjave gradskog menadžera Gorana Vesića.

"Netačna je izjava gospodina Vesića da je Savet u svom Izveštaju naveo da su firme Pivej invest i So-lo invest imale dugovanja 2013. godine", navodi Savet.

Savet u Izveštaju nije naveo da su nestala potraživanja iz 2013. godine, već navodi salda dugovanja iz 2014. i 2015. godine dobijenih od Direkcije, ne ulazeći u aktuelnu političku scenu, objašnjava to telo.

Navodi gospodina Vesića da podaci Direkcije za građevinsko zemljište dostavljeni Savetu nisu tačni, upravo upućuju da je neophodno usvojiti preporuku Saveta da Budžetska inspekcija i Državna revizorska institucija izvrše kontrolu prihoda od raspolaganja imovinom od nepokretnosti Grada Beograda, smatraju u Savetu.

Ovim Izveštajem, kao i izveštajima u prethodnih 16 godina, Savet ne sprovodi kontrolu već u skladu sa savetodavnom ulogom predlaže Vladi mere za prevazilaženje uočenih problema, piše u saopštenju.

Savet se u svom Izveštaju upravo borio protiv sistemske korupcije koja nastaje otuđenjem, zakupom, konverzijom, odnosno raspolaganjem nepokretnosti u javnoj svojini. Savet smatra da se radi o sistemskoj korupciji ako se raspolaganje nepokretnosti vrši protivno Zakonu o javnoj svojini, precizira se u saopštenju.

pošaljite komentar

Nema komentara