VUKOSAVLJEVIĆ: Tim EBRD-a od 2013. pružio podršku za više od 200 kompanija

  • 27.03.2016

  • 18:28

  • Nova ekonomija

  • 0

Ključni izazovi za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji su nivo finansijske pismenosti među odraslima i nedostatak međunarodno priznatih sertifikata, kaže u intervjuu za Novu ekonomiju Bojana Vukosavljević, Principal menadžer EBRD Programa poslovnih saveta za mala preduzeća.

Koji su ciljevi Programa saveti za mala preduzeća koji EBRD sprovodi u Srbiji?

Opseg operacija EBRD-a se proteže od finansiranja najvećih infrastrukturnih projekata do velikih finansijskih poslova koji su rezultirali sa investicijama od 4,2 milijarde evra kumulativno do kraja 2015. godine. Pored toga, obezbeđujemo već 15 godina stalnu podršku, savetodavnu i finansijsku, malim i srednjim preduzećima od otvaranja naše kancelarije u Beogradu 2001. godine.
Kroz Inicijativu podrške malim preduzećima (Small Business Initiative) obezbeđujemo finansiranje MSP, ali samo finansiranje često ne može rešiti sve probleme sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća.
Njima je takođe potreban pristup znanju kako da unaprede svoje performanse i konkurentnost. Program Saveti za mala preduzeća obezbeđuje da se poslovnim savetom pomogne malim i srednjim preduzećima da rastu, da ostvare uspeh, a zatim da ponovo porastu, sve dok ne postanu pravi katalizator lokalne ekonomije.
Naš trenutni projekat Podrška MSP u Srbiji koji finansira EU se realizuje u bliskoj saradnji sa Ministarstvom privrede. Od 2013. naš tim je pružio podršku za više od 200 kompanija, a u savetodavnim projektima trening je prošlo 60 konsultanata i više od 90 kompanija.

Koje veštine nedostaju vlasnicima malih preduzeća kako bi njihove firme obezbedile rastuće i stabilno poslovanje?


Prema poslednjem Istraživanju poslovnog okruženja i performansi preduzeća koje sprovode EBRD i Svetska banka - istraživanju koje se sprovodi na nivou firmi i koje se bazira na razgovorima sa menadžerima u kojim se procenjuje kvalitet poslovnog okruženja - ključni izazovi za razvoj MSP u Srbiji su nivo finansijske pismenosti među odraslima i nedostatak međunarodno priznatih sertifikata.
U okviru projekta Podrška MSP u Srbiji mi radimo na oba ova pitanja. Osim toga, obezbeđujemo direktnu asistenciju kroz kratkoročne savetodavne projekte, kao i podršku po meri klijenta od strane domaćih i međunarodnih konsultanata. Takođe, organizujemo treninge za vlasnike i finansijske direktore preduzeća.

U kojoj meri vlasnici malih i srednjih preduzeća traže profesionalnu pomoć van svojih firmi?

Neki statistički pokazatelji koje smo dobili iz monitoringa projekata i klijenata najbolje će ilustrovati odgovor na ovo pitanje. Čak 82 odsto naših klijenata nikada nije radilo sa konsultantom. Godinu dana nakon završetka projekta, kada sprovodimo evaluaciju projekta, 95 odsto njih kaže da bi unajmilo konsultanta ponovo, a skoro polovina to i uradi. Naš tim pomaže vlasnicima MSP da izaberu najboljeg konsultanta prema svojim potrebama i takođe učestvuju tokom svih faza projekta, pripreme, implementacije i evaluacije - kako bi se uverili da su i klijent i konsultant zadovoljni rezultatima.

Koji problemi i na koji način mogu biti rešeni kroz unajmljivanje eksternog savetodavca?

Mi se oslanjamo na znanja naše mreže međunarodnih i domaćih konsultanata kako bi pomogli da se veliki broj različitih preduzeća transformiše, pre svega u oblastima strategije, marketinga,  unapredjenja procesa, upravljanja kvalitetom, energetskoj efikasnosti, upravljanju finansijama i to nije sve. Sva domaća MSP koja ispunjavaju kriterijume  mogu nas kontaktirati na knowhowserbia@ebrd.com, a za više informacija mogu otići na sajt http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/serbia.html.

Koji su najveći problemi sa kojima se mala preduzeća u Srbiji suočavaju?


Jedan od ključnih izazova za srpska mala i srednja preduzeća je pristup finansijama. Takođe, u Srbiji, ključni faktor konkurentnosti je jeftina radna snaga što nije održivo, a ukupno gledano  izvoz MSP sektora nije dovoljan. Ostali faktori koji smanjuju konkurentnost domaćih kompanija uključuju sivu ekonomiju, nedostatak transparentnosti i nelojalnu konkurenciju, nedostatak kapitala i ograničene inovacije, u širem smislu to uključuje i strategiju, standardizaciju, procese... Mala i srednja preduzeća imaju problem da dođu do kapitala i finansiranja i veoma malu mogućnost pristupa i razumevanje alternativnih načina finansiranja kao što su preduzetnički kapital, poslovni anđeli itd. Vlasnici MSP bi trebalo da budu otvoreni za razgovore o različitim vidovima finansiranja, od duga do vlasničkih udela, kako bi osigurali održivu finansijsku strukturu. Mi pomažemo da se poveća dodata vrednost u sektoru MSP i promovišemo izvoz i usluge višeg kvaliteta.

Da li su domaći savetodavni kapaciteti dovoljni za potrebe malih i srednjih preduzeća u Srbiji?

Naši programi profesionalnog razvoja pomažu konsultantima da izgrade svoja znanja kako bi bolje služili svojim klijentima. Nudimo im razne mogućnosti, od osnovnih kurseva kako bi pomogli konsultantima da osnuju sopstvene firme i nauče suštinske konsultantske veštine do treninga iskusnijih konsultanata kako bi unapredili svoj marketing, poslovnu dijagnostiku i upravljanje projektima. Takođe, omogućavamo konsultantima da prošire svoje usluge specijalizovanim treninzima u tehničkim oblastima kao što je energetska efikasnost ili promocija izvoza. Stvaranjem jake baze lokalnih eksperata znamo da će se koristi našeg rada videti i u budućnosti.
U 2015. godini organizovali smo trening Marketing i prodaja konsultantskih usluga koji su držali poznati treneri iz Velike Britanije i kom je prisustvovalo 16 lokalnih konsultanata koji su ocenili ovaj trening veoma uspešnim. Važno je da izgradimo snažno i konkurentno tržište poslovnog savetovanja koje će u budućnosti  biti samoodrživo. Tokom poslednje tri godine proširili smo mrežu za 35 odsto, sada u bazi imamo 319 registrovanih konsultanata. I dalje ćemo nastaviti da obučavamo nove generacije konsultanata u različitim  poljima ekspertize.


pošaljite komentar

Nema komentara