Udar na paušalce

Država šiša i ne pita

Advokati u Beogradu su 18. juna na pet dana obustavili rad zbog povećanja paušalog poreza za ovu godinu. Odlučili su da se protiv novih nameta bore neučestvovanjem u sudskim procesima, kao ni u postupcima koji se vode pred drugim organima, uključujući i pritvorske predmete, a jedini uzuzetak su predmeti u kojima je rok za izjavljivanje pravnog leka isticao u toku trajanja obustave rada.

 
Iz istih razloga bi stomatolozi mogli da prestanu da popravljaju zube, frizeri da šišaju, ili pekari da prave hleb, jer su svi u grupi "paušalaca" sa još oko 70 zanimanja, a svi su nezadovoljni novim poreskim rešenjima. Ipak, u vreme pisanja ovog teksta, nadali su se da će se država, odnosno Ministarstvo finansija, predomisliti i promeniti sporne propise o paušalnom oporezivanju, kojima su određenim kategorijama preduzetnika u samostalnim delatnostima, koji ne vode poslovne knjige, porezi na dohodak povećani i do 150 odsto. Očekuju da će bolje organizovani advokati i taksisti i u njihovo ime uspeti da se dogovore sa ministrom finansija Lazarom Krstićem, a ako se to ne desi, najavljuju zatvaranje radnji, ili prelazak u sivu zonu poslovanja. Istovremeno, Vlada najavljuje oštriju poresku kontrolu i obračun sa svima koji varaju državu. Time bi počela još jedna igra u kojoj niko ne bio na dobitku.
 
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti  izmenjena je, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, decembra 2013. godine, tako da je od ove godine promenjena visina osnovice za određene kategorije obveznika. Pored razvrstavanja po grupama delatnosti koje imaju jedinstvenu polaznu osnovicu za utvrđivanje paušalnog poreza, na visinu poreza sada utiče prosečna zarada u Republici, odnosno u opštini, ako je opštinski prosek zarada 10 odsto manji ili veći od republičkog. Dodatni kriterijum za obračun tog poreza su poslovna reputacija, tržišni uslovi, mesto gde se radnja nalazi, broj zaposlenih radnika, starost obveznika i njegova radna sposobnost, visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost, kao i ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti.


Nastavak teksta možete pročitati u dvanaestom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara