UNICEF i Fondacija Hemofarm o „Sreći porodica sa decom“

Za sreću je potrebna sloga

„Ne zaboravite da se bavite decom. Slušajte ih i podržite, negujte njihovo mentalno i fizičko zdravlje, organizujte zajedničke aktivnosti. Na kraju dana, porodica je bila i ostaće najvažniji i najveći resurs za svako dete, a složna porodica predstavlja najbolju osnovu za zdravo odrastanje", poručuju iz  Fondacije HemofarmOko dve trećine porodica s decom u Srbiji (67,7% ispitanika) je srećno, oko jedne petine (20,7%) je delimično srećnih, dok su ostali nesrećni (11,7%). Ovo su rezultati istraživanja ,,Sreća i porodice sa decom u Srbiji” koje su sproveli UNICEF i Fondacija Hemofarm, a koje je obuhvatilo 600 domaćinstava u kojima žive porodice sa maloletnom decom.

Izostanak konflikta i sloga unutar porodice izdvajaju se kao jedan od najvažnijih činilaca sreće. U porodicama u kojima postoji izražen konflikt 12 puta su veće šanse da budu nesrećne u odnosu na porodice u kojima nema konflikta. Među porodicama u kojima nema konflikta oko 8% je onih koji sebe smatraju nesrećnim, dok je taj procenat znatno veći kod porodica u kojima je konflikt izražen (oko 40%). Odnosi unutar porodice važni su i kao osnov za odnose sa drugim akterima u društvu, odnosno kao osnov za uspostavljanje šire socijalne mreže. Porodice u kojima je prisutna nesloga teško uspostavljaju odnose sa svojom okolinom.

Puno razumevanje i poštovanje roditelja i dece još je jedan od faktora sreće. U istraživanju je analizirana povezanost sreće sa odgovorima na pitanja koliko često roditelji razgovaraju sa decom, da li se dobro razumeju i kakav je njihov stav prema vaspitavanju deteta. Među porodicama u kojima deca i roditelji imaju dobar odnos i u kojima roditelji smatraju da nije adekvatno vikati na dete, više od dve trećine je srećnih, dok u porodicama u kojima odnosi nisu takvi, ima oko jedna četvrtina srećnih. Kada su odnosi roditelja i dece poremećeni, šansa da porodica bude nesrećna je oko 11 puta veća u odnosu na mogućnost da bude srećna.


Nastavak teksta možete pročitati u četrnaestom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara