Liberalizacija tržišta električne energije

Biramo od koga kupujemo struju

EPS Snabdevanje je, prvenstveno nižom cenom električne energije i nižim troškovima balansiranja u odnosu na konkurenciju, koju čini više od pedeset registrovanih snabdevača električnom energijom u Srbiji, ugovorilo skoro celokupnu potrošnju u segmentu otvorenog tržištaSrbija je pristupanjem Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope prihvatila da liberalizuje tržište energetike i poveže se sa zemljama regiona u sektoru struje i gasa. Deo obaveza proističe i iz zvaničnog dela obaveza naše zemlje na putu ka EU.

Početkom 2015. godine započinje i treća, završna faza procesa liberalizacije tržišta električne energije u Srbiji. Ona pretpostavlja da će, posle privrede, i građani dobiti mogućnost da biraju od koga će kupovati električnu energiju.

 Još je usvajanjem Zakona o energetici davne 2004. godine realno započeta reforma elektroenergetskog sektora. Njen cilj je upravo liberalizacija tržišta struje. Sledećim Zakonom o energetici, iz 2011. godine, čine se dalji koraci ka liberalizaciji i uspostavljanju ovog tržišta. Vlada Republike Srbije u toku 2012. usvaja i polazne osnove za reorganizaciju JP EPS, čime se uz Zakon o energetici stvaraju pretpostavke za njenu dalju reorganizaciju, koja treba da omogući i odgovarajuće uslove za dalju liberalizaciju tržišta električne energije.

U toku 2012. i 2013. godine, nastavlja se sa razdvajanjem delatnosti i JP EPS započinje proces razdvajanja snabdevanja električnom energijom od distribucije električne energije. Ovo dovodi do osnivanja privrednog društva EPS Snabdevanje, koje posluje u okviru JP EPS.

EPS Snabdevanju je, pored komercijalnog snabdevanja, Vlada RS poverila i delatnost javnog snabdevanja. EPS Snabdevanje je jedinstveno privredno društvo na nivou Srbije, čime je omogućeno da svi kupci koji imaju pravo na javno snabdevanje (domaćinstva i mali kupci) imaju jedinstvenu i istu cenu električne energije po tarifnim elementima, bez obzira na kom delu teritorije RS se nalaze.

Početkom 2013. godine, uz uspostavljen model tržišta na veliko, kreće se u postepeno uspostavljanje modela tržišta na malo, pa se zakonom od 1. januara 2013. godine ukida pravo na javno snabdevanje svim kupcima koji pristupaju prenosnom sistemu i na taj način se, realno, započinje sa funkcionisanjem jednog segmenta tržišta na malo. Iako je reč o simboličnom broju krajnjih kupaca (23 kupca na 110 kV naponskom nivou), time se otpočelo sa tzv. prvom fazom liberalizacije tržišta u smislu člana 206. važećeg Zakona o energetici, a u skladu sa pomenutim članom, od 1. januara 2014. godine otpočelo se i sa drugom fazom, koja podrazumeva pravo na javno snabdevanje samo za male kupce i domaćinstva. Važećim zakonom je predviđena i treća faza liberalizacije, koja bi trebalo da otpočne od 1. januara 2015. godine, tako da bi pravo na javno snabdevanje imala domaćinstva.Nastavak teksta možete pročitati u sedamnaestom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara