Budžet

Ima li plana u državnoj kasi

Srbija će ovu godinu zapamtiti po rekordnom minusu državne kase. Svi su izgledi da ćemo 2014. završiti sa deficitom u visini od osam odsto svega što ova zemlja proizvedeU susret sporazumu koji ćemo u 2015. godini skoro izvesno imati sa Međunarodnim monetarnim fondom, Vlada je skrojila nešto štedljiviji plan državne kase. Sporazum sa Fondom očekuje se od februara, a baza će mu biti štedljiv budžet za narednu godinu i sređivanje stanja u javnim preduzećima.

U budžetu za 2015. minus državne kase smanjen je za 33 milijarde i iznosi 4,9 odsto BDP-a.

Istine radi, najveći deo ušteda, odnosno smanjenja rashoda posledica je umanjenih plata u javnom sektoru i penzija. Osim ove, ogromne uštede, svi ostali rashodi smanjeni su, reklo bi se, bez nekog posebnog plana. Tako su, recimo, troškovi ministarstava umanjivani skoro sa prosečnih 15 odsto, a masa zarada dodatno je umanjena i za 2,5 odsto u susret očekivanoj racionalizaciji javnog sektora, koja treba da se okonča do sredine juna naredne godine.

 Tako su ukupni izdaci za plate manji za 22 milijarde dinara od ovogodišnjih i iznose 241 milijardu dinara. Transferi PIO fondu smanjeni su za 30 milijardi, pa su umesto ovogodišnjih 250, za sledeću godinu planirani na nivou od 220 milijardi dinara. Smanjenja rashoda bilo je i na subvencijama, pa su sa ovogodišnjih 93,6 u budžetu za 2015. smanjene na 81 milijardu dinara. Smanjene su subvencije poljoprivredi sa 34 na 28 milijardi dinara, manje su i dotacije privredi (sa 17 na 13 milijardi). I izdvajanja za Železnice niža su od uobičajenih, za oko 1,5 milijardi, što je urađeno verovatno po osnovu nižeg troška na ime zarada zbog smanjenja plata od deset odsto. Putevima Srbije ide 760 miliona dinara. U „plusu" će biti turizam, sa dodatnih 167 miliona dinara u odnosu na 2014. godinu i kultura, sa pola milijarde dinara. „Putevi" su čak ovim nacrtom zakona obavezani da prvo podmiruju izvođače radova, a ne budu li se pridržavali toga, ministar finansija će privremeno obustaviti prenos novca ovom javnom preduzeću po osnovu subvencija.Nastavak teksta možete pročitati u sedamnaestom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara