Šta znači pametan izvoz

Prava korist je od neto izvoza

Domaća prehrambena industrija otkupljuje sirovine od domaćih proizvođača  i izvozi proizvode više faze prerade koji donose priliv deviza u zemljuPrema analizama svih relevantnih institucija, od MMF-a preko Svetske banke do Narodne banke Srbije, privredni rast Srbije u narednom periodu zavisiće pre svega od izvoza. S obzirom na nizak standard domaća tražnja, kako javna tako i privatna, ne može stimulisati veću proizvodnju, dok je priliv investicija na prilično niskom nivou. U tim uslovima jedino što može povući srpsku privredu jeste proizvodnja za inostrana tržišta. Ovo je takođe značajno i sa aspekta spoljnotrgovinskog deficita, a posledično i spoljnog duga koji je, prema podacima NBS, na kraju januara iznosio 26,45 milijardi evra, što je na granici prezaduženosti od 80 odsto BDP-a.

Deficit spoljnotrgovinske razmene se smanjuje poslednjih godina. Tako je u 2008. kao poslednjoj pretkriznoj godini, spoljnotrgovinski deficit iznosio 8,85 milijardi evra, da bi se već sledeće godine smanjio na 5,36 milijardi evra, a prošle godine uvoz je bio veći od izvoza za 4,37 milijardi evra.
Sa aspekta platnog bilansa posebno su značajni neto izvoznici, odnosno preduzeća koja više izvoze nego što uvoze. U Srbiji ima malo takvih preduzeća, a posebno znaju da zavaraju liste najvećih izvoznika na kojima su na vrhu preduzeća koja su ujedno i najveći uvoznici.

Prema analizi Zorana Jeremića, profesora na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum "Najuspešniji izvoznici i najveći uvoznici u periodu 2008-2014. godina” objavljenoj u publikaciji "The Finance and economy board” od 100 preduzeća najvećih izvoznika svega trećina su i neto izvoznici.

U njegovoj studiji napominje se da je za poboljšanje spoljnotrgovinskog bilansa, odnosno smanjenje visokog deficita, posebno značajno jačanje preduzeća koja su neto izvoznici, pa bi oni morali biti u fokusu ekonomske politike, što do sada nije bio slučaj.

"Prvi korak je da se oni i njihovo poslovanje učine vidljivim, a potom da se ekonomska politika u većoj meri okrene stvaranju povoljnijih uslova za njihov razvoj. Neto izvoznici mogu značajno doprineti promeni privredne strukture i smanjenju trgovinskog deficita, odnosno kreiranju nove ekonomije u Srbiji, orijentisane ka proizvodnji i izvozu”, kaže autor ove analize.

Na vrhu liste izvoznika nalazi se ubedljivo Fijat, odnosno FCA Srbija sa izvozom u prošloj godini od 1,36 milijardi evra. Fijat je i najveći neto izvoznik u apsolutnom iznosu sa 436 miliona evra. Ipak, Fijat je i među najvećim uvoznicima u Srbiji. Prošle godine je uvezao robe, delova i opreme za 929 miliona evra, pa je izvoz bio veći od uvoza za 47 odsto.Nastavak teksta možete pročitati u dvadesetprvom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara