Poslovna šansa za Srbiju

Nameštaj od punog drveta

Otvaranje predstojećeg Beogradskog sajma nameštaja 10. novembra 2015. biće povod za predstavljanje novih tržišnih mogućnosti  za privrednike koji su inovativni, spremni da odgovore novim zahtevima tržišta, i da se okrenu proizvodnji nameštaja od punog drveta. Biće ukazano i na posledice po privredu u celini, a posebno  na proizvođače nameštaja, ukoliko se ova prilika ne iskoristi. Ukratko, Srbiji treba veća proizvodnja nameštaja od punog drveta.


Tri argumenta koja ubedljivo pokazuju zašto ovu poslovnu šansu ne treba propustiti: 
•Prvo, povećana tražnja međunarodnih kupaca nameštaja za nameštajem od punog drveta proizvedenog u Evropi, koja je i dalje u porastu;  
•Drugo, sirovina za proizvodnju nameštaja od punog drveta je cenovno konkurentna u poređenju sa drugim zemljama u Evropi;  
•I treće, šume u Srbiji su nedovoljno iskorišćene za proizvodnju proizvoda visoke dodate i izvozne vrednosti, koja bi omogućila otvaranje hiljada novih radnih mesta u područjima bogatim ovim prirodnim resursom.     

Okrugli sto, u organizaciji Beogradskog sajma, okupiće 10. novembra međunarodne donatore i predstavnike Vlade Republike Srbije, koji će zajednički analizirati poslovnu šansu koju ne treba propustiti. Poslovni ljudi bi za ovakvu priliku rekli da je treba zgrabiti bez daljeg razmišljanja. Međutim, jačanje podsektora proizvodnje nameštaja od punog drveta i njegov rast - koji će dovesti do toga da svetsko tržište prepoznaje Srbiju kao destinaciju za nabavku ove vrste proizvoda, i vidljivo smanjenje nezaposlenosti u Srbiji - zahtevaju dosta napornog rada. Neophodna je saradnja predstavnika privatnog sektora, nacionalnih i lokalnih vlasti, predstavnika javnih preduzeća i drugih koji  gazduju šumama, kao i svih ostalih učesnika u lancu vrednosti. 

Razgovori sa brojnim gradonačelnicima i predsednicima opština bogatih šumama, koji će takođe učestvovati u radu Okruglog stola, kao i diskusije sa predstavnicima nacionalnih vlasti, uverili su nas da su oni spremni da pomognu da se ova poslovna šansa iskoristi i da se Srbija  pozicionira na mapi globalnih snabdevača nameštaja od punog drveta. A šta je sa vama, poslovnim ljudima? Da li ste vi spremni da se angažujete kako biste iskoristili ovu sjajnu priliku? 

Okrugli sto organizuju, u partnerstvu sa SIEPA i Beogradskim sajmom, USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja i program Evropski PROGRES koji finansiraju Evropska unija i vlada Švajcarske. 

Ako ste zaintrigirani, vidimo se na Okruglom stolu! Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara