Liberalizacija tržišta električne energije

Većim potrošačima skuplja struja

Obavezu da izaberu svog snabdevača električne energije na tržištu sada imaju i mali kupci koji su prošle godine trošili više od 30.000 kilovat-sati i po Zakonu o energetici oni više nemaju pravo na garantovano, tzv. javno snabdevanje,  objašnjavaju u Elektroprivredi SrbijeOd oktobra ove godine svi preduzetnici koji su u 2014. potrošili više od 30.000 kilovata električne energije, nemaju pravo na javno snabdevanje, odnosno nabavku struje po regulisanim cenama.

Ova grupa potrošača, koju Zakon o energetici prepoznaje kao "male kupce", do sada je struju nabavljala na isti način kao domaćinstva. Tačnije, nisu morali da potpisuju posebne ugovore sa snabdevačem, već su struju, po ceni koja važi za domaćinstva, plaćali EPS Snabdevanju.

Ova mogućnost i dalje ostaje za sve preduzetnike koji su u 2014. godini potrošili manje od 30.000 kilovata električne energije, odnosno oko 2.500 kilovata mesečno. Nove prodavce, ali i drugu cenu, ubuduće će imati oko 17.000 preduzeća.

„Od početka procesa liberalizacije tržišta električne energije Elektroprivreda Srbije aktivno učestvuje u razvoju tržišta i poštuje odredbe Zakona o energetici. Posle apsolutnog otvaranja tržišta, EPS je ostao dominantan snabdevač, sa najboljom ponudom i najpouzdanijom uslugom. Obavezu da izaberu svog snabdevača električne energije na tržištu sada imaju i mali kupci koji su prošle godine trošili više od 30.000 kilovat-sati i po Zakonu o energetici oni više nemaju pravo na garantovano, tzv. javno snabdevanje", objašnjavaju u Elektroprivredi Srbije.
Prema zakonu o energetici, mali kupci električne energije su krajnji kupci (firme i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ili ukupan godišnji prihod u iznosu do deset miliona evra u dinarskoj protivvrednosti i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije, napona nižeg od jednog kilobajta.

„Elektroprivreda Srbije ima razumevanje za položaj malih kupaca u Srbiji i složene ekonomske uslove i uz saglasnost Ministarstva energetike i Agencije za energetiku, dogovoreno je da mali kupci izađu na tržište tek ovog meseca. EPS Snabdevanje je identifikovao 16.993 mala kupca sa potrošnjom većom od 30.000 kilovat-sati. Njima su poslata obaveštenja sa predlozima ugovora o prodaji električne energije sa potpunim snabdevanjem, koji uz najpovoljniju ponudu nudi i pogodnosti kao što su jedan račun za sva obračunska merna mesta, kao i podrška kupcima putem besplatne telefonske linije i slično", kažu u EPS-u.

Za male kupce, osnovna razlika u odnosu na garantovano snabdevanje je u tome što će na otvorenom tržištu cenu električne energije ugovarati samostalno, po tržišnim uslovima, a na osnovu karakteristika sopstvene proizvodnje. 

„Podsećamo da po Zakonu o energetici, mali kupci sa potrošnjom većom od 30.000 kilovata u prošloj godini, koji ne budu imali ugovor sa novim snabdevačem, automatski prelaze na rezervno snabdevanje u periodu od 60 dana. Cena ove vrste snabdevanja znatno je veća od tržišne", ističu u Elektroprivredi Srbije.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je sredinom jula ove godine nova Pravila o promeni snabdevača električnom energijom i prirodnim gasom, kako bi ona bila usaglašena sa odredbama Zakona o energetici iz decembra 2014. godine.

Pravilima se uređuju uslovi i postupak promene snabdevača krajnjeg kupca po ugovoru o potpunom snabdevanju električnom energijom ili prirodnim gasom, kao i prava, obaveze i rokovi postupanja operatora sistema, trenutnog i novog snabdevača i kupca. Ova pravila se primenjuju i na domaćinstva, ali samo ona koja žele da promene snabdevača.
Postupak promene pokreće kupac koji pronađe povoljnijeg snabdevača, podnošenjem zahteva novog snabdevača. Ova promena je besplatna i traje najduže 21 dan.Nastavak teksta možete pročitati u dvadesetpetom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara