Predstavljanje programa pomoći EBRD sektoru MSP

Savet zlata vredan

Mala i srednja preduzeća u Srbiji imaju priliku da koriste usluge renomiranih konsultanata, domaćih i inostranih, kroz projekat EBRD-a koji se finansira iz fondova EU „Saveti za mala preduzeća"


Mala i srednja preduzeća u Srbiji sreću se sa mnogo problema, nedostatkom novca, visokim nametima, ekonomski slabim tržištem. Međutim, od svih nedostataka najmanje se spominje nedostatak specifičnih znanja, veština, iskustva vlasnika malih biznisa koji se često ne mogu ni izraziti u novcu. 


Od 2001. godine Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pomaže sektor malih i srednjih preduzeća u Srbiji i kroz njihove programe prošle je više od 750 ovakvih firmi, ali od 2013. godine na snazi je program savetodavne pomoći EBRD-a koji se finansira iz fondova Evropske unije koji omogućuje malim i srednjim preduzećima da angažuju konsultante svetskog renomea da im pomognu u unapređenju bilo kog dela poslovanja.


Direktor EBRD za Srbiju Danijel Berg na predstavljanju ovog programa rekao je da je ta banka zadovoljna rezultatima programa podrške malom biznisu u Srbiji i da su neka od preduzeća koja su dobila stručnu pomoć sada regionalni i globalni lideri.


Jedna od takvih kompanija je trikotaža "Ivković” koja već dugo sarađuje na projektima EBRD-a koja je od malog domaćeg proizvođača postala respektabilna kompanija koja izvozi 90 odsto svoje proizvodnje.


Prema rečima Miloša Ivkovića, direktora i vlasnika trikotaže "Ivković” oni su angažovali konsultanta kako bi im pomogao u širenju posla na digitalnu štampu odeće, stručnjaka u toj oblasti koji im je otkrio mnogo stvari o tom poslu kojih nisu bili ni svesni.




Nastavak teksta možete pročitati u dvadesetdevetom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara