Medicinski turizam

Šansa koja se propušta

Pogranični mađarski gradići su gotovo preplavljeni zubnim ordinacijama, pa tako samo jedna varošica od trideset hiljada stanovnika ima zapanjujućih 160 zubnih ordinacija, što je jedinstven slučaj u svetu. Hrvatska pokušava da Zagreb „brendira" kao evropski centar za pružanje medicinskih usluga turistima. Srbija je još daleko od imidža atraktivne destinacije, osim za operacije promene pola, gde ima vrhunske stručnjake svetskog ranga


Rasprostranjenost fenomena medicinskog turizma gotovo da nije zaobišla niti jednu tačku naše planete u ovom trenutku. Statistike koje se bave ovim fenomenom otkrivaju zapanjujuće brojke i odaju utisak da, ma koliko god fascinantno one izgledale, razvoj ovog tržišta je još u povoju, te nas njegova puna ekspanzije očekuje tek u narednim godinama. Procenjuje se da tržište medicinskog turizma raste po godišnjoj stopi od 15 odsto, da je premašilo ukupnu vrednost od 130 milijardi dolara i da je to jedina grana turizma koja za vreme recesije nije beležila negativne trendove.


Bitno je naglasiti da se medicinski i zdravstveni turizam u svakodnevnoj komunikaciji greškom koriste kao sinonimi, ali da struka, ipak, podvlači jasnu razliku između srodnih, mada ne i identičnih pojmova. Za razliku od medicinskog, zdravstveni turizam predstavlja opštiji pojam koji uključuje širi oblik brige o zdravlju van mesta boravka, poput banjskog (wellness) ili prevencijskog turizma. Sa druge strane, medicinski turizam podrazumeva odlazak u druge zemlje radi, recimo, konkretnog tretiranja različitih bolesti, stomatoloških intervencija, hirurških zahvata ili obezbeđivanja potrebnih lekova.


Veliki broj urađenih studija, kao i drugih vrsta istraživanja, ukazuje da je od izuzetnog značaja za odabir ovih destinacija nekoliko faktora, poput cene, kvaliteta usluga koje dobijaju, što podrazumeva stučnost i opremljenost ustanova, kao i turistička atraktivnost same destinacije. Cilj je jednostavan – spojiti lepo i korisno. Bitno je da uz jeftinu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, zainteresovani pacijenti imaju mogućnost da obiđu zanimljiva turistička mesta i obezbede sebi i malo zabave. 


Karakteristično za pojavu zdravstvenog turizma je to što je pružanje usluga bilo, gotovo po pravilu, rezervisano za medicinske ustanove u zemljama u ravoju, dok se u kasnijem periodu u tržišnu utakmicu ozbiljnije uključuju i daleko razvijenije države, a posebno se izdvajaju Nemačka i Sjedinjene Američke Države. Primat u ovoj grani i dalje imaju azijske države poput Indije, Filipina, Malezije i Tajlanda, dok sa pružanjem ovih vidova usluga u Evropi dominiraju Turska, Mađarska, Poljska i Češka.Reproduktivni turizam i promena pola


Iako najveći broj usluga medicinskog turizma zauzimaju ortopedska hirugija, kardiohirurgija, neurohirurgija, estetska hirurgija i stomatološke usluge, sve je primetniji rast drugih vidova usluga. Kao najznačajniji primeri se ističu reproduktivni turizam i hirurški zahvati promene pola. Kopenhagen predstavlja evropski centar reproduktivnog turizma, gde brojni Evropljani posećuju tamošnju Evropsku banku sperme, kako bi za daleko nižu cenu i što kreće vreme ostvarili svoj san da postanu roditelji. Kada se govori o poželjnim destinacijama za promenu pola, Beograd je postao jedan od svetskih centara za takvu vrstu intervencija. Razlog za to je što u Srbiji rade vrhunski stručnjaci u okviru četri posebna specijalizovana centra, za čije usluge je potrebno izdvojiti daleko manje novčanih sredstava (i do pet puta) nego u Sjedinjenim Američkim Državama ili zapadnoevropskim zemljama. 
Nastavak teksta možete pročitati u tridesetom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara