Kolumna dr Dušana Pavlovića

Negativni porez na dohodak

Zamislite da ste izabrani među milion ljudi koji treba da se presele na prvu zemaljsku koloniju na drugoj planeti. Zemlja je već odavno prenaseljena, a na upravo otkrivenoj planeti postoje uslovi za život. Pre polaska kolonisti mogu da glasaju o distribuciji dohotka u novoj zajednici. Svi mogu da se opredele između dve varijante. 


A) Postoji samo jedna grupa ljudi u kojoj svi imaju jednak dohodak.


B) Postoje dve grupe ljudi: jedna koja ima visok dohodak i druga koja ima nizak dohodak.


Nivo ukupnog bogatstva koje se raspodeljuje je u obe varijante isti, što znači da u varijanti B boljestojeća grupa može svoj dobar položaj da temelji na lošem ili možda mizernom položaju lošijestojećih. U varijanti A toga nema – pošto svi dobijaju jednako, svi su ovlašćeni na podjednako pristojan život. (Razume se, u oba slučaja nivo ukupnog bogatstva može da raste ako je zajednica produktivna.)


Pretpostavite da postoji još jedan uslov – pre glasanje ne znate gde ćete završiti u ovoj distribuciji. Razvrstavanje u grupe vrši se na osnovu nasumičnog izbora. Ako birate varijantu B, možda ćete završiti u grupi boljestojećih, a možda u grupi lošijestojećih.


Koju biste varijantu izabrali?


Ako ste kao većina ljudi, glasaćete za A. To istovremeno znači da imate odbojnost prema riziku. Varijanta B jeste primamljivija, ali veoma rizična – šta ako završite u grupi lošijestojećih? Verovatno ćete celog života biti osuđeni na mizeran život. U varijanti A rizik je eliminisan – nećete nikada moći da dosegnete veće bogatstvo (kao kada biste birali varijantu B), ali zato imate zagarantovan pristojan život.


Ovakvo razmišljanje u osnovi vodi do socijalne politike u kojoj oni koji imaju pomažu onima koji nemaju. Socijalna politika treba da bude upravo to – socijalno osiguranje protiv loših životnih ishoda za koje niste sami odgovorni. Pošto nikada ne znate šta će vam se u životu desiti, želite da plaćate socijalno osiguranje da biste u neizvesnoj budućnosti izbegli loše životne ishode.
Nastavak teksta možete pročitati u tridesetprvom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara