Britansko-srpski forum za razvoj preduzetništva

Preduzetništvo se uči od detinjstva

Ideje ne donose novac. Postoje hiljade ideja sa kojima se ništa nije desilo. Ključna stvar je pretvoriti ideju u biznis. Biznismeni prave novac od ideja, ali nažalost često od tuđih. Od 2010. godine imamo skok u broju mladih ljudi u Velikoj Britaniji koji započinju svoj posao, zato što smo promenili stav prema preduzetništvu. U obrazovanju je data značajna uloga preduzetništvu, a i mediji imaju značajnu ulogu u promociji preduzetništva, kaže Martin Koup, ekspert za preduzetništvo iz Velike Britanije

Srbija je 2016. godinu proglasila godinom preduzetništva, a pojavila se ideja i da se cela naredna dekada do 2027. godine proglasi decenijom preduzetništva. Sudeći prema iskustvima drugih zemalja u promociji i razvoju preduzetništva, Srbiju čeka dugačak put do preduzetničke nacije kakve su recimo Izrael ili Island, ali na tom putu svakako nam mogu pomoći iskustva nekih država koje su njime već prošle. Jedna takva prilika za prenošenje iskustava bio je i Britansko-srpski forum za razvoj preduzetnistva, u organizaciji Britanskog saveta i Business Info grupe, uz podršku  Britanske ambasade u Srbiji. Britanski stručnjaci i preduzetnici u razgovoru sa predstavnicima srpske vlade i srpskim preduzetnicima uporedili su prakse i uslove poslovanja i šanse i prepreke u preduzetništvu.

Prema rečima Denisa Kifa, ambasadora Velike Britanije u Srbiji, postoji namera da se pruži podrška onima koji žele da realizuju preduzetničke ideje.

"Naša vlada je podržala projekat Western Balkan startups koji realizujemo sa Britanskim savetom. Želimo da mladi ljudi u celom regionu osete podršku i steknu sigurnost u prvim koracima ka stvaranju sopstvenog biznisa", rekao je Kif, dodajući da Velika Britanija i kroz druge programe kao što je Fond za dobru upravu, podržava ključne reforme u Srbiji.

U Srbiji sektor MSP generiše oko dve trećine zaposlenosti i 34 odsto BDP-a Srbije. Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede, ocenio je da je prvi korak ka unapređenju poslovnog okruženja načinjen u martu 2015. kada je Vlada usvojila strategiju za podršku razvoju MSP u periodu 2015-2020. kojom je definisala mere za razvoj. 

"Cilj strategije je da u ovom sektoru do 2020. imamo 100.000 novih radnih mesta, da poboljšamo pristup finansiranju, ojačamo inovativnost i konkurentnost i uključimo privrednike u donošenje propisa. U Godini preduzetništva namenili smo 16 milijardi dinara za 33 programa. Od toga 4,4 milijarde su bespovratna sredstva, a do sada je odobreno 9,5 milijardi dinara”, rekao je Trivunac. 

U Velikoj Britaniji već je došlo do promene načina razmišljanja u pravcu preduzetništva i kako objašnjava Kler Sirs, direktorka British Councila za Zapadni Balkan, sve više ljudi odlučuje da osnuje sopstveno preduzeće, dok se samostalnost, fleksibilnost i kreativnost cene mnogo više od stabilnosti i pravolinijskog napretka u karijeri.

"U 2014. godini u Velikoj Britaniji je svakog minuta pokrenuto po jedno novo preduzeće, a u prošloj godini osnovano ih je oko 600.000", ukazala je Kler Sirs.  

Nekada je važilo da ako završite školu čeka vas dobar posao, a posle 40 godina u istoj firmi biste  dobili zlatni sat i otišli u penziju. Kako ističe Martin Koup, generalni direktor Mio Jewellery Ltd, član odbora kompanije Square One Business Consultants Ltd i menadžer za razvoj biznisa na koledžu Chesterfield, danas su se stvari promenile, poslovi se menjaju često, potrebni su inovativnost i prilagodljivost bilo za rad u kompanijama, bilo za spostveno preduzeće. 

"Ideje ne donose novac. Postoje hiljade ideja sa kojima se ništa nije desilo. Ključna stvar je pretvoriti ideju u biznis. Biznismeni prave novac od ideja, ali nažalost često od tuđih. Od 2010. godine imamo skok u broju mladih ljudi u Velikoj Britaniji koji započinju svoj posao, zato što smo promenili stav prema preduzetništvu. U obrazovanju je data značajna uloga preduzetništvu. Mediji imaju značajnu ulogu u promociji preduzetništva”, rekao je Koup.

U 2015. godini 5,2 miliona malih preduzeća u Britaniji zapošljavalo je 42 odsto radnika i pravilo 33 odsto prometa privatnog sektora, dok 19 od 20 firmi u VB zapošljava manje od 10 ljudi.Nastavak teksta možete pročitati u 36. broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara