Dr Miloš Vujinović, direktor Upravnog Odbora Jubmes banke

Premašili smo planove

Rad sa pravnim licima i dalje ostaje srž naše poslovne strategije. Primenom digitalnih tehnologija planiramo da naše proizvode i usluge dodatno približimo i fizičkim licima.

Želim da Jubmes banka još dugi niz godina bude sinonim za finansijsku ekspertizu i prvi izbor našim klijentima, mesto na kome najbolji ljudi žele da rade, da se razvija u korak sa savremenim trendovima, ali da i pored toga sačuva atribute kojima se oduvek izdvajala, kazao je povodom 40. rođendana banke dr Miloš Vujinović, direktor Upravnog odbora Jubmes banke. Kako kaže, jedinstveno znanje i iskustvo banka će uložiti u dalje usavršavanje pristupa poslovanju kako bi održali visoku poslovnu reputaciju banke i spremno odgovorili na sve izazove koji su pred bankom u narednih 40 godina.

Koje želje su ostvarive do narednog slavlja 2020. godine, ali i u srednjoročnoj vremenskoj perspektivi?

Trend značajnog rasta portfolija plasmana klijentima, prisutan u poslednje tri godine, a posebno izražen u 2018. godini, već je stvorio osnovu za dalji izvestan i kontinuirani rast profitabilnosti u narednim godinama. Težimo ambicioznim, ali realno ostvarljivim ciljevima. Inovirali smo očekivanja i projekcije poslovanja za naredni period, kako bi bile usklađene sa aktuelnim poslovnim rezultatima, ali i više izazovne i podsticajne. Visoka adekvatnost kapitala i rast kapitalnog resursa pružaju nam značajan prostor za proširenje poslovnih aktivnosti u narednom periodu, tako da su postavljeni ciljevi u vezi sa stopama rasta relevantnih bilansnih pozicija, kao i rezultati poslovanja, najmanje udvostručeni u odnosu na ranije projekcije, zbog čega verujem da će prethodno navedene želje prerasti u planove koji se ostvaruju.

Iako ste banka u zrelim godinama, podvlačite da idete u korak sa novim tehnologijama na finansijskom tržištu. 

Prosečan životni vek kompanija ima tendenciju pada i danas je ispod 30 godina. Četrdesetogodišnjica poslovanja je značajan jubilej, posebno imajući u vidu naše relativno malo tržišno učešće. Smatram da godina jubileja zaslužuje osvrt na naše istorijski značajne poslovne uspehe, društvena dostignuća koja su nas usmeravala i oblikovala, ali i ljude vizionare koji su banku vodili napred. Iako danas poslujemo u drugačijim okolnostima, banka se i dalje često percipira kroz prizmu Jubmesa kao bitne i uticajne finansijske institucije. To nas obavezuje i motiviše da uspehe nastavimo i u budućnosti. Kvalitet u procesu pružanja finansijskih usluga je nešto što nas je uvek izdvajalo i od čega nećemo odstupiti ni u budućnosti. Sa druge strane, bitan faktor našeg dugogodišnjeg postojanja jeste adaptibilnost na promene koje dolaze iz okruženja u kojem poslujemo, zbog čega u narednom periodu nastavljamo sa modernizacijom i digitalizacijom procesa i poslovanja.

Nastavak teksta možete pročitati u 62. broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija". 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara