Aleksandar Ljubić, izvršni direktor Saveta stranih investitora (FIC)

Važno je da porez plaćaju svi

Mi smo najveći strani poslodavac u Srbiji i Vladi Srbije je veoma bitna povratna informacija koju dobija od nas o nekonzistentnoj primeni zakona. Recimo, kada imate slučaj da Poreska uprava daje jedan odgovor kompaniji u jednom gradu, a ta ista Poreska uprava istoj kompaniji daje drugačiji odgovor u drugom gradu, kod nas u FIC-u se pali crveno svetlo

Srbija je dobra zemlja za ulaganje, a može biti najbolja u Jugoistočnoj Evropi, ako se sprovedu reforme i obezbedi izvesnost i predvidljivost u poslovanju. Mi menjamo sistem iz korena i prilagođavamo ga EU i znamo da promena zakona implicira promenu nekih drugih akata, a njihova promena povlači promenu nekih trećih. Mi se trudimo da Vladi pomognemo, jer sve to već postoji u drugim zemljama, a naše članice su uvek spremne da ta iskustva podele sa Vladom, kaže za „Novu ekonomiju" Aleksandar Ljubić, novi izvršni direktor Saveta stranih investitora (FIC), koji je došao na tu poziciju iz kompanije MD solutions.

 

Radili ste i za državu, bili ste državni sekretar u Ministarstvu finansija i ekonomije. Da li poslodavačke organizacije kao što je FIC imaju uticaja na kreiranje ekonomskih politika i donošenje zakona?

 

Imaju. Pre svega FIC, kao nezavisna organizacija koja se bavi isključivo pravnom regulativom, pa je saradnja sa državom bitna kako za FIC, tako i za državu. FIC je organizacija koja ima tu saradnju institucionalno uređenu, odnosno imamo Radnu grupu za praćenje sprovođenja preporuka iz Bele knjige. Svake godine šest meseci od objavljivanja Bele knjige predstavnici FIC-a sednu za sto sa predstavnicima Vlade da vidimo šta je urađeno i da vidimo šta će biti urađeno u narednih šest meseci.

Kada govorimo o zakonskim predlozima, FIC je veoma aktivan, kako na donošenju propisa tako i  kod praćenja njihove primene. FIC ima 11 odbora i oni aktivno učestvuju u radnim grupama na donošenju novih propisa. Naše članice mimo radnih tela učestvuju i u javnim raspravama o novim zakonima. Ali nije važno samo doneti novi zakon, već treba i da se blagovremeno usvoje i svi podzakonski akti, jer ako se donese neki zakon, a ne prate ga podzakonski akti i prateća dokumenta, on ostaje samo slovo na papiru, što nije dovoljno.

 

Gde je veći problem, u kvalitetu zakona ili u njihovoj primeni?

 

Svi zakoni koji se donesu su manje-više u skladu sa evropskom regulativom. Mislimo da je glavni problem primena zakona, odnosno jačanje kapaciteta institucija koje primenjuju određeni zakon. Recimo kod poreskih zakona, važno je jačanje kapaciteta Poreske uprave koja je nadležna da ih sprovede. Kada govorimo o poreskim i privrednim zakonima uopšte, oni se pre svega odnose na kompanije. Mi smo najveći strani poslodavac u Srbiji i Vladi Srbije je veoma bitna povratna informacija koju dobija od nas o nekonzistentnoj primeni zakona. Recimo, kada imate slučaj da Poreska uprava daje jedan odgovor kompaniji u jednom gradu, a ta ista Poreska uprava istoj kompaniji daje drugačiji odgovor u drugom gradu, kod nas u FIC-u se pali crveno svetlo i pošto mi sedimo sa predstavnicima Vlade u zajedničkim telima, direktno im prenosimo probleme sa terena i učestvujemo u njihovom prevazilaženju.

Naravno, uvek se mogu pojaviti  problemi u implementaciji nekog zakona. Novi zakon često povlači za sobom i izmene drugih zakona koji se nalaze u resorima različitih ministarstava, pa sam taj proces nekada može da potraje. Međutim, moguće je proces učiniti efikasnijim.

FIC se zalaže za e-vladu koja će administraciju učiniti mnogo manjom, gde će sve biti transparentnije i gde će biti brža komunikacija.

 

Prošle, a i ove godine, imamo relativno visok priliv stranih direktnih investicija. Zbog čega investitori biraju Srbiju za svoje investicije?

 

Srbija je dobro mesto za ulaganje. Ima stabilnu ekonomiju, stabilizovane javne finansije i inflaciju pod kontrolom. Mislim da će se trend dolaska stranih investitora nastaviti. Ono što je bitno jeste da mere finansijske konsolidacije Vlade daju rezultate, imamo smanjenje budžetskog deficita. S druge strane, Srbija mora da ima veći ekonomski rast i on mora da se generiše kroz održivu finansijsku konsolidaciju, a ona će biti održiva ukoliko uradite dubinske strukturne reforme.

Srbija ima i neke komparativne prednosti u odnosu na druge zemlje. To je CEFTA sporazum, kao i ugovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, a uskoro nadamo se i sa celom Evroazijskom unijom. Srbija ima veoma dobre poslovne odnose i sa Bliskim istokom i uzevši sve navedeno u obzir, to nas čini dobrim mestom za investiranje.

 

Šta bi trebalo učiniti da dolaze još više?

 

Potrebno je završiti proces privatizacije i korporativizaciju javnih preduzeća i, što je za nas najbitnije, reformu javne uprave. Vidimo da je Vlada krenula u te aktivnosti, ali mislim da treba ubrzati proces.

Potrebno je dosledno sprovođenje politike javnih nabavki, učiniti ih transparentnijim i dostupnim privredi.

Jedan od glavnih slogana FIC-a je predvidljivost poslovanja. Kompanije ne vole poremećaje na tržištu. FIC se zalaže protiv donošenja zakona po hitnom postupku bez javne rasprave, jer se dolazi u situaciju, posebno naše članice koje su delovi velikih multinacionalnih kompanija, da  nemaju dovoljno vremena da se pripreme za primenu i započnu je u zakonskom roku, što je problem. A ti propisi se donose pre svega zbog nas, privrede.

Naša je želja da u narednom periodu ne bude više donošenja zakona po hitnom postupku, što čini privrednu zajednicu nespokojnom.

S druge strane, FIC i ne doživljava saradnju sa Vladom kao sprint, već kao maraton. Mi znamo da Vlada ne može sve da promeni za šest meseci. Mi menjamo sistem iz korena i prilagođavamo ga EU i znamo da promena zakona implicira promenu nekih drugih akata, a njihova promena implicira promenu nekih trećih. Mi se trudimo da Vladi pomognemo, jer sve to već postoji u drugim zemljama, a naše članice su uvek spremne da ta iskustva podele sa Vladom.

Ceo tekst možete pročitati u štampanom izdanju

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara