Siguran put za digitalnu transformaciju menadžera

Homepage academy

Kurs digitalnog marketinga - Professional level 

Digitalni kanali komunikacije neophodna su podrška biznisu i tome u prilog govori činjenica da je procenat ljudi koji istražuju neki proizvod na društvenim mrežama, pre nego što ga kupe, svake godine sve veći. U Americi ovaj procenat trenutno iznosi 82 odsto, pokazuje Ge shopper reaserch study istraživanje. Važnost digitalnih kanala komunikacije pokazala se i tokom pandemije korona virusa, kada su korisnici počeli da provode još više vremena na društvenim mrežama, a vodeće svetske kompanije su usled različitih restrikcija većinu svojih aktivnosti prebacili upravo na svoje digitalne platforme. 

Da bi digital bio prava podrška biznisu potrebno je poznavati inovativne alate i razumeti sve procese koje podrazumeva razvoj organizacije i pojedinca u digitalnom okruženju.

Zbog toga je agencija Homepage, na osnovu svog dugogodišnjeg rada sa raznim klijentima,  kreirala Kurs digitalnog marketinga - Professional level u okviru svoje platforme Homepage akademije, koji je namenjen vlasnicima biznisa, liderima u organizacijama i profesionalcima koji žele da se usavršavaju u sferi digitalnog marketinga. 

Kurs digitalnog marketinga - Professional level postavlja standarde i upoznaje polaznike sa procesima koje bi jedna organizacija trebalo da prođe prilikom planiranja svojih aktivnosti na digitalu, iz ugla iskusnih digitalnih stručnjaka. Velika prednost ovog kursa je to što će polaznici imati priliku da sagledaju svoje resurse i mogućnosti u odnosu na digitalnu komunikaciju. Na osnovu svih predavanja, oni će moći da zaključe gde se oni nalaze na lestvici digitalne transformacije, odnosno koja je njihova digitalna zrelost, šta je to što njihovom poslovanju najviše odgovara na digitalnim kanalima komunikacije, ali pre svega biće upoznati sa svim nivoima digitalnih procesa, što će ih učiniti zaista digitalno transformisanim liderima

Za strateški pristup digitalnoj transformaciji i komunikaciji od posebnog značaja polaznicima kursa će biti predavanja Lazara Džamića. Lazar Džamić je tokom svog višedecenijskog iskustva u oblasti marketinga i digitalnog marketinga prepoznat kao jedan od poznatih svetskih digitalnih stratega, a svoje znanje i iskustvo sticao je tokom rada u nekoliko vodećih britanskih agencija i u samom Guglu, gde je imao priliku da sarađuje sa kompanijama poput Procter & Gamble, Unilever, Tesco, Lexus, Visit Wales, Waitrose, GAP, Glenfiddich, Virgin Holidays i mnogim drugim. 

Predavanja Lazara Džamića, između ostalog, daće odgovore na pitanja šta stvarno znači digitalna komunikacija jedne organizacije, koje su uloge različitih sektora, šta je to mapiranje potrošačke putanje (costumer journey), šta predstavlja Google-ov koncept - Moments that matter

Kurs digitalnog marketinga - Professional level sadrži 240 lekcija i traje šest meseci. Obuhvata i executive i manager level digitalnih aktivnosti, tako da će svi polaznici imati uvid u sve nivoe procesa digitalne komunikacije, od operativnih do strateških.

Na kraju, važan deo ovog kursa je TEST Digitalne transformacije koji se polaže online, nakon svih odslušanih online predavanja. Na testu će se proveravati znanje koje su korisnici stekli tokom trajanja kursa, nakon čega će dobiti sertifikat Homepage akademije kao potvrdu svoje digitalne transformacije.

Osoba nakon odslušanog kursa dobija široko i sveobuhvatno znanje koje joj omogućava da učestvuje i upravlja svim procesima koji se odnose na digitalne kanale komunikacije, postavlja adekvatne ciljeve i meri rezultate učinjenog.

Do kraja septembra traje promotivni period i Kurs digitalnog marketinga - Professional level možete poručiti po 30% nižoj ceni na platformi Homepage akademije. 

Promo

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara