CSR Club

2019

BALL PACKAGING SRBIJA

PROMENA ŽIVOTNIH NAVIKA ZAHTEVA PROMENU PRISTUPA RECIKLAŽI Kupci ocenjuju da je na brendovima da budu održivi i očekuju da kompanije unaprede okruženje. Čak njih 78% očekuje da brendovi utiču na promenu i budu ekološki orijentisani, da proizvođači pića i napitaka svoje proizvode plasiraju u ambalaži koja je „prijatelj“ prirode i budućnosti   Još davne 1883. godine vlasti u severnoj Francuskoj su preduzele konkretne mere kako bi očistile prljave ulice svoga grada. Odlučeno je da svi zemljoposednici moraju snabdeti svoje žitelje sa tri kontejnera u koje će bacati otpad sortiran prema njegovom tipu. I tako je rođena reciklaža! Širom sveta vlade i potrošači su prigrlili ideju o reciklaži. Vudberi u Nju Džersiju je postao prvi grad u SAD-u koji je uveo obavezno sortiranje otpada u domovima, još 1981. godine. Ali, savremeni način života, i sve više vremena koje provodimo van svojih kuća, promenio je i koncept reciklaže i selekcije otpada. Reciklaža “u pokretu” je stupila na snagu. Javna okupljana poput muzičkih festivala i fudbalskih utakmica postala su mesta stvaranja velike količine otpada koji ne bi smeo da završi u prirodi. Da bi se istrajalo u ideji održivosti, u skladu sa savremenim stilom rada i života, jedini način je da reciklaža bude dostupna na svakom mestu i u svako vreme. Transformacija ekonomije i odnosa prema okruženju nam je neophodna i moramo napraviti korak ka potrošačima koji su najbolji saveznici u toj transformaciji. Zato verujemo da je rešenje upravljanja ambalažnim otpadom upravo u Kupci ocenjuju da je na brendovima da budu održivi i očekuju da kompanije unaprede okruženje. Čak njih 78% očekuje da brendovi utiču na promenu i budu ekološki orijentisani, da proizvođači pića i napitaka svoje proizvode plasiraju u ambalaži koja je „prijatelj“ prirode i budućnosti “prikupljanju ambalažnog otpada u pokretu”. Ovako priču o reciklaži počinje Jelena Kiš, menadžer za održivost i regulatorne poslove Jugoistočne Evrope u kompaniji Ball Packaging Europe, lideru u industriji pakovanja u svetu i kompanije koja je od 2008. godine deo izveštavanja o održivosti i nalazi se na Dow Jones listi. Prioritet Ball-a je godinama da pakovanja koja proizvode učine maksimalno održivim. Zato uz pomoć tehnoloških procesa smanjuju upotrebu aluminijuma za proizvodnju limenki i dovode do lakog i bezbednog proizvoda. U odnosu na 1980. godinu, kada je proizvedena prva limenka za piće, danas je njena težina za 45% manja, a emisija ugljen dioksida je smanjena za 31%. OD LINEARNE KA CIRKULARNOJ EKONOMIJI Dugo praktikovana linearna ekonomija, u kojoj dalji životni ciklus ambalaže nakon što dospe u ruke korisnika nije bio briga, više nije opcija. Aktuelna, cirkularna ekonomija podrazumeva da upotrebljeni proizvodi treba u što većem BALL PACKAGING SRBIJA procentu da se vrate u upotrebu. To je posebno važno za Evropu, koja uvozi mnoge resurse. „Ideja cirkularne ekonomije nije da podrži jeftinu ambalažu koja će završiti na deponiji. Zato je limenka ambalaža budućnosti, održivo pakovanje za potpunu cirkularnu ekonomiju. Limenka je potpuno ekološki proizvod, napravljen od jednog materijala, koji se može beskonačno reciklirati bez gubitka kvaliteta. Reciklažom 10 g limenke gubi se samo 0,4g aluminijuma, a nova limenka se zahvaljujući jednostavnom procesu reciklaže za samo 60 dana vraća u upotrebu. Ono što je značajno istaći, jeste da je reciklaža limenki samoodrživa zahvaljujući visokoj ceni sirovine. Sve to doprinelo je tome da je 75% ikada proizvedenog aluminijuma i dalje u upotrebi. Kada ovaj podatak uporedimo sa činjenicom da je 8.3 milijarde tona plastike i dalje u prirodi, ne čudi što se limenka smatra za ambalažu koja je najbolji odgovor na zagađenje ambalažnim otpadom“. U Evropi je procenat reciklaže aluminijumskih limenki 74%, staklenih flaša 73%, PETa 56%, kartonske ambalaže 48 %. Očekuje se da u narednim godinama procenat reciklaže limenki značajno poraste: „Za Evropu je posebno važno što se čitav životni ciklus limenke odigrava unutar nje. Stari kontinent ima 220 fabrika za reciklažu, zahvaljujući kojima je 6.000 ljudi direktno zaposleno, a još 25.000 indirektno. U proteklih 10 godina limenka je ambalaža koja ima najveći rast kao pakovanje za piće. Tržište beleži rastuće zahteve za održivim proizvodima za čak 72%. Zato je Ball zajedno sa ostalim vode- ćim kompanijama iz metalske industrije oformio inicijative koje će pratiti parametre da se što više smanji energetski zahtevan proces proizvodnje aluminijuma, od iskopavanja same rude boksita, do reciklaže gotovih proizvoda. 73% proizvođača se obavezalo na maksimalnu održivost u narednih 5 godina.“ VAŽNO JE DA SVAKO OD NAS POKUŠA DA URADI SVE ŠTO MOŽE Potrošači su svakako nezaobilazni saveznici u borbi za ekološku budućnost. Rezultati istraživanja koje je Ball izneo potvrđuju da su konzumenti veoma okrenuti ka boljoj, održivoj budućnosti: „Kupci ocenjuju da je na brendovima da budu održivi i očekuju da kompanije unaprede okruženje. Čak njih 78% očekuje da brendovi utiču na promenu i budu ekološki orijentisani, da proizvođači pića i napitaka svoje proizvode plasiraju u ambalaži koja je „prijatelj“ prirode i budućnosti. Istraživanja u industriji pića pokazuju da bi 50% potrošača platilo više pakovanje koje je ekološko i koje vodi boljoj budućnosti. Zato i mi svakodnevno edukujemo i ohrabrujemo potrošače da se odluče za limenku. Važno je poslati jasnu poruku. U Velikoj Britaniji smo ispitivali kako potrošači reaguju na poruke o reciklaži na ambalaži i ponosni smo na to što je poverenje u znak „Metal recycles forever“ iskazalo 68% ispitanika, koji su istakli da im je poruka potpuno jasna kao i to da je u pitanju ekološki znak. Ball u 12 zemalja Evrope podstiče programe Every can counts putem kojih podseća najširu javnost da je limenka istinski ekološko pakovanje“. ALUMINIJUMSKE ČAŠE Ball korporacija je u Americi lansirala najnoviji proizvod – aluminijumske čaše. Čaše proizvedene od aluminijuma su idealne za točena pića, i najbolji su odgovor na plastične čaše koje nisu reciklabilne i ostaju dugo u prirodi kao njen zagađivač. Zahvaljujući konstantnoj posvećenosti inovacijama uz veliku pomoć nauke, Ball svojim potrošačima nudi najbolja rešenja i odgovor na njihove želje i potrebe. EDUKACIJA NA PRVOM MESTU Ball u Srbiji kroz aktivnosti neprofitne organizacije Recan već godinama širi svest o neophodnosti reciklaže. Do sada su organizovali preko 150 događaja i reciklirali preko 60 tona limenki. „Recan se obraća najmlađima, mladima, njihovim porodicama, svakome od nas. Aktivni smo u vrtićima, u školama, na muzičkim festivalima. Promovišemo reciklažu u pokretu i ideju da uvek i na svakom mestu reciklaža bude dostupna. Brigu o životnoj sredini i odr- živi razvoj vidimo kao način razmišljanja, stil života koji želimo da prihvati što veći broj ljudi. Muzički festivali su značajno podigli vidljivost priče o reciklaži i istakli limenku kao ambalažu koja je najbolja za reciklažu“. SARADNJA JE PRIORITET Ideji cirkularne ekonomije neophodna je sveobuhvatna podrška, zbog čega Jelena Kiš ističe saradnju sa reciklažnim sektorom, ali i sa svojim kupcima, kao i unutar industrije. „Ideja cirkularne ekonomije se ne završava na recikla- ži, ona podrazumeva i nove biznis modele i drugačiji pristup dizajnu ambalaže kako bi se prilagodila lakom sakupljanju, sortiranju i reciklažnom procesu koji je moguć. Saradnja sa reciklažnim sektorom je svakako značajna podrška celoj priči za koju se Ball zalaže. Mi kontinuirano sarađujemo sa proizvođačima i stalno težimo da im ponudimo inovativna rešenja i sve ono što nove tehnologije donose i omogućavaju, posebno kada je reč o grafičkim rešenjima i raznim specijalnim efektima koji su u poslednje vreme sve popularniji na limenkama. Mogućnosti su brojne i danas limenka predstavlja potpuno novi reklamni koncept na kome možete prikazati sve što poželite. Pratimo i trendove u kategoriji pića i nudimo rešenja za napitke svih vrsta – od vode i sokova, do alkoholnih napitaka među kojima je pivo najzastupljenije. Sa našim kupcima radimo na tome da logo Metal Recycle Forever kao oznaku postave na svoje limenke, jer taj logo komunicira sa potro- šačima da se radi o pakovanju koje se beskonačan broj puta reciklira, a da ništa ne gubi na kvalitetu. Paralelno, izgradili smo sjajnu saradnju sa našim kupcima i po pitanju učešća na festivalima, u brojnim sampling aktivnostima, kao i na polju podizanja svesti o značaju reciklaže. Posvećeni smo i članstvu u SEPEN-u, organizaciji koja okuplja industrije iz lanca snabdevanja u oblasti ambalaže u Srbiji“. UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM U SRBIJI U Srbiji se ove godine dosta govorilo o načinima upravljanja ambalažnim otpadom. O njemu se govorilo kroz prizmu unapređenja postojećeg sistema, kao i kroz priču o uvođenju depozita. „Dijalog i saradnja su jedini put ka rešenju upravljanja ambalažnim otpadom i povećanju procenta reciklaže u Srbiji. Ball je deo SEPEN-a, organizacije koja okuplja industrije iz lanca snabdevanja u oblasti ambalaže u Srbiji. Ove godine smo predstavili rezultate studije o ambalažnom otpadu koji predlažu unapređenje postojećeg sistema upravljanja ambalažnim otpadom i sugerišu uvođenje funkcionalnog sistema inspekcijskog nadzora, obezbeđivanje jednakih pravila za sve aktere, obavezu doma- ćinstava da razvrstavaju svoj otpad i uključivanje neformalnog sektora u postojeći sistem. Tokom dijaloga u Privrednoj komori Srbije je zaključeno da je neophodno unaprediti postojeći sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji i to dodatnim ulaganjem u postojeći sistem produžene odgovornosti prozivođača od oko 200 miliona EUR u narednih 10 godina, što će obezbediti prikupljanje i reciklažu oko 64% ambalažnog otpada (trenutni cilj u EU 65%). Mnogo se diskutovalo i o alternativnoj mogućnosti u vidu sistema višematerijalnog depozita. Za njegovo uvođenje i funkcionisanje u Srbiji narednih 10 godina neophodno je izdvojiti preko 1 milijarde EUR. Udeo ambalažnog otpada u ukupnom otpadu koji se proizvede u Srbiji je oko 14%, od čega je samo jedan deo ambalaža koja bi bila obuhvaćena sistemom prikupljanja kroz depozit. Za prikupljanje i reciklažu ostalih tipova ambalaže potrebne su dodatne investicije. Efekti depozitnog sistema u pojedinim zemljama su bili i porast maloprodajnih cena od preko 30% za pojedine kategorije proizvoda. Zbog svih podataka, velikih ulaganja koja su neophodna i budućnosti koja je ulog, kompanije okupljene u udruženju SEPEN se zalažu za ozbiljan dijalog u okviru radne grupe za upravljanje ambalažnim otpadom pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine, kako bi se došlo do najbolje opcije pre svega za građane naše zemlje.”

2019

APATINSKA PIVARA

Pozitivan uticaj na budućnost zajednice je naš zadatak Kada god proizvodimo, prodajemo i konzumiramo pivo, ostavljamo određeni trag u zajednicama u kojima poslujemo i to više od 260 godina. Lepota naše odgovornosti ogleda se u tome da svakodnevno brinemo o tome da taj uticaj bude pozitivan! Kompanija Molson Coors Brewing Company nedavno je objavila skup novih globalnih ciljeva za ambalažu u cilju smanjenja plastike u ambalaži, sa namerom da do 2025. godine što više ambalaže može da se koristi višekratno, da može da se reciklira ili bude biorazgradivo. Jedan od postavljenih ciljeva je i nastojanje da pivara konstantno ostvaru¬je pozitivan uticaj na poslovanje, zajednicu i okolinu u kojoj poslu¬je ostavljajući svojevrsni trag (Beer print). Stoga su zaposleni u Molson Coors-u posvećeni misiji da podižu svest o odgovornom konzu¬miranju alkohola, ekološkim standardima, po¬boljšanju zdravlja i doprinose zajednici u kojoj žive i rade. U 2018. godini, 4.000 zaposlenih širom sveta, zajedno sa 5.500 ljudi iz lokalnih zajednica, bili su uključeni u ostvarivanje pozi¬tivnog uticaja na poslovanje, okolinu i zajed¬nicu. Kao deo Molson Coors-a, Apatinska pivara uspešno prati i realizuje postavljenje ciljeve u oblasti održivosti do 2025. godine. Svoj pozitivan uticaj u Srbiji ostvaruje kroz odgovornu konzumaciju, održivu proizvodnju piva, doprinos zajednici i dobru kulturu poslovanja. Kad pijem, ne vozim! Do 2025. godine kompanija Molson Co¬ors-a se obavezala da će zajedno sa najve-ćim svetskim proizvođači¬ma alkoholnih pića i u sa¬radnji sa državama širom sveta, smanjiti neodgovor¬nu i neprimerenu konzu¬maciju alkohola za 10 od¬sto. Kroz kampanju „Kad pijem, ne vozim“ i saradnju sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Srbije, Apa¬tinska pivara već 13 godina edukuje javnost o odgovornom konzumiranju i rizici¬ma vožnje pod dejstvom alkohola. Efikasna kontrola alkoholi-sanosti vozača koju spro¬vodi saobraćajna policija i preventivne akcije koje se sprovode sa ciljem podizanja svesti o posledicama upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, doprineli su da se procenat saobraćajnih nezgoda postepeno smanjuje, iz godine u godinu.    U okviru kampanje „Kad pijem, ne vozim“ Apatinska pivara je tradicionalno Upravi saobraćajne policije donirala alkometre najsavremenije generacije, kako bi podržala efikasniju kontrolu saobraćaja. I ove godine uručeno je deset najsavremenijih alkometara sa integrisanim GPS modulom. Do sada je pivara donirala 125 najsavremenijih alkometara Upravi saobraćajne policije nastojeći da udruženim snagama edukuju javnost o važnosti odgovorne konzumacije i rizicima vožnje pod dejstvom alkohola. MUP i Apatinska pivara nastavljaju obuke u NAVAK-u Partnerstvo Apatinske pivare sa NAVAK aka¬demijom omogućava da se svake godine organizuju obuke za mlade vozače. Treninzi bezbedne vožnje imaju za cilj da što više punoletnih srednjoškolaca iz Apatina i okolnih gradova, koji poseduju vozačku dozvolu, prođe kroz obuke i  nauči da prepozna i reaguje na opasnosti tokom vožnje i stekne realno vozačko iskustvo.    Prema  zvaničnoj statistici nijedan mladi vozač koji je u proteklih pet generacija prošao trening bezbedne vožnje u organizaciji Uprave saobraćajne policije i Apatinske pivare u Nacionalnoj vozačkoj akademiji (NAVAK), nije izazvao saobraćajnu nezgodu sa smrtnim ishodom, što pokazuju rezultati Uprave saobraćajne policije koje je iznela u duhu ovogodišnje Svetske nedelje bezbednosti na putevima. Istovremeno, polaznici ovih obuka su tokom prošle (2018) godine, kada se pratio nadzor na putevima, u proseku izazivali 36% manje nezgoda u saobraćaju od svojih vršnjaka.  Reciklirajte i Vi! Održiva proizvodnja piva za kompaniju Molson Coors znači da do 2025. dostigne Zero waste to landfill, odnosno da ništa ne odlaže na deponije. Ostali otpad se ponovo koristi, reciklira ili zbrinjava na neki od zakonom propi¬sanih načina. U proizvod¬nji se slede svi ekološki zahtevi, racionalizuje potrošnja vode, ugljen-dioksida i struje, a ume¬sto sirove nafte, koristi se prirodni gas. Kroz kampanju „Reciklirajte i Vi“ efikasno se podsti¬če pravilno odlaganje ambalažnog otpada i širi svest o važnosti reciklaže.    Bazar reciklaže osmišljen je u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti i Visokom školom likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija i na nesvakidašnji način pokazuje da je moguće kreirati upotrebne i umetničke predmete od recikliranog materijala poput PET boca i limenki   Naš prvi bazar reciklaže Krajem maja 2019. godine Apatinska pivara organizovala je jedinstven Bazar reciklaže u okviru kampanje „Reciklirajte i Vi“ i na taj način ponovo podsetila građane na važnost recikliranja i pravilnog odlaganja ambalažnog otpada. Bazar reciklaže osmišljen je u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti i Visokom školom likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija i na nesvakidašnji način pokazuje da je moguće kreirati upotrebne i umetničke predmete od recikliranog materijala poput PET boca i limenki. Ceo Bazar imao je prodajni karakter, a novac od prodaje ovih dela doniran je obrazovnim ustanovama koje su učestvovale u projektu. Udruženi u pomoći osobama sa invaliditetom - „Čep za hendikep“ Nastavljena je i dobra tradicija prikupljanja čepova koju pivara organizuje tokom godine kako bi donirala Udruženju „Čep za hendikep“ i pomogla u nabavci ortopedskih pomagala osobama sa invaliditetom širom Srbije. U proteklom periodu prikupljeno je 1.400.000 čepova u distributivnim centrima širom Srbije. Do sada je prikupljeno oko pet tona čepova.   Za čistiji spust na Drini! Apatinska pivara i SEKOPAK su tokom 26. Drinske regate, u okviru kampanje „Reciklirajte i Vi“, postavili reciklažne setove kutija za prikupljanje različitih vrsta otpada kako bi učesnici regate mogli pravilno da odlože otpad. Okupljeni volonteri su uz pomoć učesnika regate selektovali i sakupili 140 kg otpada, aluminijumskih limenki, ukazujući na početku Drinskog spusta svim ljubiteljima letnjih druženja na važnost reciklaže i pravilnog odlaganja ambalažnog otpada.  Reciklažni setovi bili su postavljeni na prostoru samog starta regate, a sav prikupljeni otpad bio je selektovan i odnet na reciklažu u saradnji sa JKP „12 septembar“ - Bajina Bašta. Podrška Supernatural festivalu Zaposleni su se pridružili dugogodišnjoj inicijativi pošumljavanja na Adi Huji, u Dunavskom parku, u okviru Supernatural festivala. U akciji pod nazivom „Neka šuma bude s tobom“ posađeno je 30 sadnica platana, vrbe i jasena, kao i 300 hrastova lužnjaka. Supernatural je okupio prijatelje, ljubitelje prirode i Ade Huje, kao i sve one koji su želeli da doprinesu akciji pošumljavanja uz paprikaš i dobru muziku. Na ovaj način simbolično je obeležena prva etapa revitalizacije špica Ade Huje, a u okviru Dunavskog parka na Adi Huji zasađena je Jelen šuma. Učešće na BELhospice turnirima Tim Apatinske pivare pomaže zajednici kroz učešće u brojnim sportskim huma-nitarnim akcijama. Svake godine se na Beogradskom maratonu trči za BELhospi¬ce tim i učestvuje na sport¬skim turnirima i na taj način pomaže prvom hospisu za palijativno zbrinjavanje obolelih. I ove jeseni zaposleni u pi¬vari nastavljaju sa širenjem pozitivnog uticaja – kroz donacije lokalnoj zajedni¬ci, obeležavanje Svetskog dana odgovorne konzuma¬cije piva i učešćem u BEL¬hospice humanitarnom tur¬niru u tenisu.   Biti uspešan i ostaviti trag Globalizacija je nametnula način života uslovljen stalnim promenama i privikavanjem na njih. Biti uspešan danas i ostaviti trag u poslovanju iziskuje stalno praćenje trendova i reagovanje na mnoge izazove poput kretanja stanovništva, praćenja klimatskih promena, zagađenja plastikom i mnogih drugih. Dobru poziciju na svetskoj listi pivara kompanija Molson Coors, a Apatinska pivara lokalno održavaju upravo stalnim radom i postavljam novih ciljeva i rezultata koji doprinose ukupnom progresu zajednica u kojima ove organizacije posluju.