Elektronsko bankarstvo

Šta sve možete bez odlaska u filijalu?

ELEKTRONSKO BANKARSTVO – ŠTA SVE MOŽETE BEZ ODLASKA U FILIJALU?


Šta sve možete da uradite putem elektronskog i mobilnog bankarstva? Lista je poduža. „Na daljinu" možete da obavite finansijske poslove koji su vam najčešće potrebni, od prebacivanja novca na druge račune, plaćanja računa ili usluga, deviznih plaćanja ka inostranstvu, preko ugovaranja štednje, podnošenja zahteva za kredit, kreditnu karticu i dozvoljeno prekoračenje, do praćenja stanja vašeg kredita ili kreditnih kartica, kupoprodaje deviza, ugovaranja trajnih naloga i raznih drugih usluga.

Pomoću mobilnog bankarstva, u zavisnosti od banke, možete da obavite razne specifične usluge - poput uvida u istoriju plaćanja ili izvode računa godinama unazad, storniranja naloga, uvida u ostvarenu štednju, uvida u odobrene čekove, i tako dalje.

Osim toga, sve su prisutniji i virtuelni savetnici za vaše finansije, u formi različitih softvera, koji vam pomažu da analizirate ili obavljate neke od jednostavnijih radnji. U trendu su čak i virtuelne filijale, u kojima pomoću elektronskog bankarstva stupate u direktan kontakt sa zaposlenima u banci.

Ako ste nekada popunjavali običnu, štampanu uplatnicu, ili je bar videli, isto tako izgleda i elektronska uplatnica, a njeno popunjavanje funkcioniše na veoma sličan način. Razlika je u tome što je elektronska uplata pristupačnija, samim tim što je obavljate preko kompjutera ili telefona, udobnija (onoliko koliko je udobnija vaša ležaljka na plaži ili dvosed u dnevnoj sobi od stajanja u redu u filijali), ima bolje radno vreme (non-stop) i jeftinija (banke podstiču elektronska plaćanja nižim naknadama nego u filijali). Zvuči sjajno za sada, zar ne?


Glavni elementi elektronske uplatnice


Ukoliko poželite da izvšite uplatu putem mobilnog ili elektronskog bankarstva, biće potrebno da unesete podatke koje upisujete i na štampanoj uplatnici, s tim što će, kako smo napomenuli, u ovom slučaju proces biti brži i lakši:

Podaci u uplatiocu – aplikacije će najčešće automatski popuniti ovo polje vašim imenom.
Broj računa na koji se uplaćuje – čini ga 18 cifara iz tri dela. Ukoliko niste znali, prve tri cifre su oznaka za banku ili budžetsku ustanovu, narednih 13 su broj konkretnog računa, a poslednje dve cifre su kontrolne. U praksi se broj računa često prikazuje skraćeno, bez onog karakterističnog niza nula.
Model - označava model poziva na broj. Najčešći i najpoznatiji je 97, a srešćete se i sa 00, 11, 22… 
Poziv na broj se vezuje za konkretnu uplatu. Nema potrebe da ga upisujete ukoliko ga nema u podacima za uplatu koje ste dobili, i kod transakcija za prenos sredstava između računa fizičkih lica.
Šifra plaćanja je trocifren broj koji označava oblik i osnov plaćanja. Prva cifra se odnosi na oblik (1 – gotovinsko, 2 – bezgotovinsko), a druge dve na osnov (šifrarnik je obično sadržan u aplikaciji).

Postoji i još nekoliko elemenata, koji se donekle podrazumevaju, kao što su datum, valuta i iznos. Datum će verovatno biti unapred popunjen datumom korišćenja, ali nalog možete da popunite i tako da ne bude realizovan odmah, već na neki drugi, željeni dan.

Postoji i nova mogućnost u platnom sistemu Srbije – instant plaćanje, koje omogućava skoro momentalni prenos sredstava na drugi račun u bilo kojoj banci, u roku od svega nekoliko sekundi. Ova pogodnost važi sedam dana u nedelji, vikendom, tokom praznika, u bilo koje doba dana ili noći… Kod nekih banaka ta hitrost se tarifira posebnom naknadom. Sve češće su plaćanja i delimično automatizovana: to znači da ih možete obaviti, na primer, skeniranjem QR koda sa računa koji plaćate, ili fotografisanjem štampane uplatnice.

Ako vam se u ovom trenutku čini da ima mnogo polja za popunjavanje, i da biste radije da to radi neko drugi – ne jurite sa zaključcima. Dobar deo plaćanja čini izmirivanje redovnih mesečnih obaveza (računa za struju, interneta itd), a svaka aplikacija može da sačuva podatke koji se stalno ponavljaju, i da napravi uzorke koje je svakog meseca potrebno samo dopuniti. 

Na kraju, kada su sva polja popunjena, aplikacija će vam zatražiti samo još da nalog za uplatu „potpišete". Potpisujete se obično mPIN-om, jednokratnom lozinkom ili odgovarajućim podatkom iz TAN tabele. U suštini, ovo je dodatni vid sigurnosti - tu prvenstveno zarad vaše bezbednosti.

Elektronska%20uplatnica

Česte nedoumice kod elektronskih plaćanja


Treba da platite račun, a na njemu ne piše broj modela? U situacijama u kojima nije naveden model, a aplikacija insistira da polje bude popunjeno, možete da ubeležite model „00" (ukoliko u instrukcijama nije naveden poziv na broj), ili „99" (ako je potrebno uneti poziv na broj).

Dešava se i da je na štampanoj uplatnici, na primer, navedena šifra plaćanja 153 za porez na imovinu, a da vam aplikacija ne dozvoljava da prva cifra bude 1. Šifre plaćanja za elektronske uplate počinju dvojkom, a za gotovinske jedinicom, pa je u ovom primeru potrebno uneti šifru 253. 

Jedna od čestih dilema je i koju šifru plaćanja uneti pri prebacivanju novca na račun fizičkog lica. Za plaćanja opšteg tipa, uključujući i prebacivanje na račun fizičkog lica, možete da iskoristite šifru 289, koja označava „transakcije po nalogu građana". 

Da li možete da stornirate pogrešno ispostavljen nalog elektronskim putem? Ako još uvek nije realizovan, možete ga sami stornirati iz aplikacije. Ako je u međuvremenu realizovan, potrebno je da putem odgovarajuće forme storniranje zatražite od banke. 

Kada prebacite novac nekom preko aplikacije mobilnog bankastva, novac će na njegovom ili njenom računu biti odmah ukoliko su vam računi u istoj banci. Ako su u različitim bankama, a izabrali ste opciju instant plaćanja, u roku od nekoliko sekundi. Ako su vam računi u različitim bankama, a niste izabrali opciju instant plaćanja, u roku od nekoliko sati.

Kada vam zatreba podrška ili pomoć prilikom korišćenja bilo koje usluge na daljinu, znajte da su banke za to veoma otvorene i dostupne. Možete se javiti telefonom i mejlom putem korisničkih centara, ali i preko društvenih mreža. Pojedine banke redovno organizuju i edukacije i promocije u filijalama, kako bi što više ljudi ohrabrili da iskoriste prednosti elektronskog bankarstva. 

Ukoliko ste zainteresovani za dodatna korisna znanja i informacije o elektronskom bankarstvu, kao i brojnim važnim finansijskim pojmovima, možete ih na jednom mestu pronaći na adresi ErsteZnali.rs. ErsteZnali je besplatna, nekomercijalna platforma finansijske edukacije koju je pokrenula Erste Banka.