Štednja

Na šta obratiti pažnju

Štednja u finansijskoj instituciji – na šta obratiti pažnju?


Nakon što ste odredili cilj i iznos štednje, odvajali ste sredstva sa strane određeni vremenski period i prikupili količinu novca koju želite da poverite banci na štednju. Susrećete se sa različitim ponudama, vrstama štednje, kao i pojedinim pojmovima za koje niste sigurni da ih potpuno razumete. Na šta sve treba da obratite pažnju?

Kod bilo koje vrste štednje u banci, pratite jedno jednostavno pravilo – dobro proučite ponudu, odnosno uslove ugovora koji potpisujete, jer je u tom dokumentu određena kamatna stopa po kojoj ćete dobijati zaradu na novac koji štedite, kao i da li, sa kojom količinom novca i koliko često možete da raspolažete u periodu dok je novac u banci na štednji.

Zaposleni u banci vrlo vam jednostavno tekst ugovora mogu „prevesti" na jezik svakodnevice, objasniti koji su uslovi za povlačenje novca sa štednje pre perioda na koji je oročen, kao i bilo koje druge nedoumice. Međutim, dobro je biti „opremljen” osnovnim znanjima, neophodnim za razumevanje štednje u finansijskoj instituciji.

Ilustracija%20 %20Bob%20%C5%BDivkovi%C4%87,%20za%20platformu%20ErsteZnali.rs
                                       Ilustracija - Bob Živković, za platformu ErsteZnali.rs

Ponuda štednje – osnovni pojmovi

Kada se susretnete sa štednom ponudom, ona obično sadrži informacije o kamatnoj stopi, roku oročenja (ako je u pitanju oročena štednja), minimalnom iznosu sredstava koji možete da položite na štednju, odnosno iznosima i rokovima za koje važe određene kamatne stope, kao i informaciju o poreskoj obavezi. Pored toga, kamatna stopa je izražena kao nominalna i efektivna, što sve zajedno može da deluje malo komplikovano. Krenimo od početka i pojašnjenja pojmova.

Kao jedan od osnovnih termina, kamata predstavlja iznos koji vam banka plaća jer koristi sredstva koja ste joj poverili. Zavisi od kamatne stope, iznosa poverenog banci na čuvanje i dužine perioda čuvanja novca. Kamatna stopa je cena koju banka plaća za korišćenje novca, samo izražena u procentima. Može se iskazati kao nominalna kamatna stopa i efektivna kamatna stopa – verovatno ste negde dosad primetili skraćenice NKS  i EKS. 

Nominalna kamatna stopa (NKS) je kamatna stopa na štednju koju vam banka zaračunava. Služi kao osnova za računanje kamata na depozite. S druge strane, efektivna kamatna stopa (EKS) je ona kamatna stopa na štednju koja prikazuje stvarnu dobit – njen iznos se dobija nakon oduzimanja poreza na kapitalnu dobit na deviznu štednju od iznosa dobijenog uz pomoć NKS. Naime, na kamatu obračunatu na štednju u devizama, državi se plaća porez u iznosu od 15 odsto. 

Dakle, koliki će biti prihod po osnovu kamate zavisi od visine kamatne stope, iznosa koji štedite i roka na koji ste novac poverili banci na čuvanje.

Da li ćete štedeti u domaćoj valuti ili u devizama? Izbor je samo vaš. Pitanje koje u ovom slučaju treba prvo sebi da postavite je za šta želite da štedite, koje su vaše potrebe? Da li želite da oročite novac u banci na duže staze i imate ga na sigurnom, na primer kao rezervu za hitne slučajeve ili želite da možda uštedite za neku kupovinu?

Kamatne stope su u ovom trenutku više za štednju u dinarima, što znači da ako se odlučite da novac čuvate u domaćoj valuti, uglavnom ćete dobiti i veći procenat zarade. Naša država takođe podržava štednju u dinarima – pomenuli smo da se prema Zakonu o porezu na dohodak građana na štednju u devizama plaća porez od 15 odsto, koji ne postoji za štednju u dinarima.

Sve navedeno treba uzeti u obzir kada se odlučujete za dinarsku ili štednju u devizama, ali je i veoma važno prvo razmisliti o tome za šta štedite, na koji rok i u skladu s tim doneti odluku.

Pored iznosa kamate na štednju, sa finansijskom instucijom uvek proverite i dostupnost sredstava - kada i pod kojim uslovima možete povući svoje novac, poresku politiku na prihod od kapitala, kao i verovatnoću da dođe do promene uslova štednje, npr. kamatne stope.

Ukoliko ste se odlučili za oročenu štednju, proverite da li postoji minimalna količina novca koju možete oročiti, na koji rok oročenja se odnose kamatne stope i koji su uslovi prekida roka oročenja.

Imajte na umu da ste, kod štednje u banci, maksimalno sigurni – štednja do 50.000 evra po banci i po klijentu je zakonom osigurana i kod Agencije za osiguranje depozita, uz garanciju Republike Srbije.

Ukoliko su vam potrebni dodatni saveti, informacije i znanja o štednji, kao i o drugim važnim finansijskim pitanjima, možete ih pronaći na besplatnoj platformi za finansijsku edukaciju, na adresi ErsteZnali.rs. Platforma koju je pokrenula Erste Banka nudi i mogućnost testiranja znanja u ovim oblastima, kao i takmičenja sa drugim posetiocima.