Stambeni kredit

Porezi & poreske obaveze

STAMBENI KREDIT – POREZI & PORESKE OBAVEZE

Dokumenti iz prethodnog teksta su provereni, i – sve je u redu. Prodavac je i vlasnik nekretnine, nema nerešenih zahteva ili zabeležbi, niti, na primer, prava doživotnog plodouživanja. Procena nezavisnog procenitelja je približna vrednosti koju ste i ugovorili, ili iznosu kredita koji tražite. Pozitivno je ocenjena i vaša kreditna spososbnost. 

Vaša lista dokumenata, ukoliko kupujete uknjižen objekat, sada sadrži izvod iz lista nepokretnosti, predugovor, procenu vrednosti nekretnine i kreditne sposobnosti. Banka vam je, nakon dostavljanja dokumentacije, dala zeleno svetlo – obavestila vas je da može da vam odobri kredit. To su sjajne vesti, međutim ne znače da je posao gotov. 

Sada se bavite osiguranjem nepokretnosti, čiju proceduru pokreće banka. Ono je važno kako biste se i vi i banka zaštitili od smanjenja vrednosti nekretnine usled nepredviđenih okolnosti, poput požara ili poplave – to jest, da bi se obezbedila sredstva za sanaciju ukoliko dođe do nekih od ovih slučajeva.

Predlažemo i da obavezno razmotrite opciju životnog osiguranja, čak i ako vam banka to ne traži, jer otplata stambenog kredita može da traje i više od 20 godina. Preporučljivo je zaštititi sebe i svoju porodicu od neželjenih situacija do kojih može doći tokom tako dugog perioda. Nadalje, formalizovanje vašeg odnosa sa bankom označava se potpisivanjem ugovora o kreditu. 

Sledeći korak je poseta notaru. Više nema potreba da sami idete u Katastar i čekate u redovima, jer će svu potrebnu dokumentaciju – overenu založnu izjavu i kupoprodajni ugovor - Katastru proslediti notar.

Katastar uzvraća potvrdom o prijemu, koju vam daje notar. Nakon toga, vi overenu založnu izjavu, overen kupoprodajni ugovor i potvrdu o prijemu zahteva za upis hipoteke dostavljate banci i rešenje o upisu hipoteke ukoliko je to za konkretan slučaj zahtev banke, i sa njom se dogovarate o datumu isplate kredita.

Pre nego što zaokružite kupovinu i prepustite se uživanju u sopstvenom domu, treba da se pozabavite još jednom – pa, sigurno ne preterano uzbudljivom aktivnošću. U pitanju su, naravno, porezi. U određenim situacijama kod kupovine nekretnina, neki porezi se ne naplaćuju, a neki se mogu refundirati. U prevodu – ako pažljivo proučite ovo poglavlje, možete sebi da uštedite dosta novca. 

Refundacija PDV-a

Ako spadate u grupu koja nije platila PDV pri kupovini stana, sada je trenutak kada slobodno možete da skrolujete do sledećeg naslova - „Porez na prenos apsolutnih prava“. Nećemo se naljutiti! 

Za ostale, koji imaju pravo na refundaciju PDV-a, a i one koji žele da se informišu bez obzira na to, evo važnih stvari koje treba da znate:

  • Pravo na refundaciju PDV-a imate ukoliko ste punoletni, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i kupac ste svog prvog stana; to jest, ako od 1. jula 2006. do dana overe ugovora o kupoprodaji niste u svojini ili susvojini imali stan na teritoriji Republike Srbije;
  • Oslobađanje poreza se vezuje za kvadraturu – naime, kupac prvog stana je oslobođen plaćanja poreza za 40 kvadratnih metara, i za svakog člana porodičnog domaćinstva (koji takođe nisu bili vlasnici stana u navedenom periodu) po dodatnih 15 kvadrata.
  • Porodičnim domaćinstvom smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog ili njenog supružnika, dece, roditelja, usvojenika kupca ili supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana. 

Za refundaciju PDV-a potrebno je i da ugovorena cena stana (sa PDV-om) bude u potpunosti isplaćena prodavcu, i to uplatom na njegov tekući račun. Zahtev za refundaciju PDV-a podnosi se na Obrascu RFN, koji se zove Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV. Uz ovaj zahtev, naravno, dostavlja se i obavezna dodatna dokumentacija, od izvoda iz matične knjige rođenih do overene kopije ugovora o kupoprodaji stana.

Ako je sve u redu, Poreska uprava će vam u roku od 30 dana dostaviti rešenje, a nakon toga u roku od 15 dana izvršiti refundaciju PDV-a na tekući račun.

Porez na prenos apsolutnih prava

Ako kupujete nekretninu kojoj ovo nije prvi promet (stan ili kuću koji nisu novoizgrađeni) imate obavezu da platite i porez na prenos apsolutnih prava, koji se često naziva i porezom na promet nepokretnosti. Poresku prijavu za ovaj porez treba da podnesete u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti, tj. overe ugovora, a najjednostavniji način da se ovo uradi je preko javnog beležnika.

Sada ste se verovatno zapitali – da li na neki način možete da budete oslobođeni ovog poreza? Do toga može doći, u slučaju da je kupcu to prva nekretnina koju kupuje.

Kao i kod propisa u vezi sa PDV-om, kod oslobađanja od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava važe isti uslovi. 

Važno je da znate: Ukoliko je površina stana koji kupujete veća od površine za koju imate pravo na poresko oslobođenje (dakle, 40m2 za sebe i po 15 m2 za članove domaćinstva), imaćete obavezu da platite porez za razliku u površini. Poreska uprava će vam izdati rešenje o poreskoj obavezi.

Porez na imovinu

Na kraju, kada postanete vlasnik nekretnine, dužni ste da podnesete i poresku prijavu za porez na imovinu, i to u roku od 30 dana. Ova poreska prijava se podnosi nadležnoj jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, na obrascu PPI-2, i tu obavezu plaćate kvartalno, svake godine, dok god je nekretnina u vašem vlasništvu. Poresku prijavu možete podneti i preko javnog beležnika koji je sastavio, overio i/ili potvrdio ispravu kojom ste postali vlasnik nekretnine.

Ako vas zanimaju dodatne korisne informacije o ovoj temi, kao i o brojnim važnim finansijskim pojmovima, možete ih na jednom mestu pronaći na adresi ErsteZnali.rs. ErsteZnali je besplatna, nekomercijalna platforma finansijske edukacije koju je pokrenula Erste Banka.