Stambeni kredit

Ugovaranje kredita

Stambeni kredit – ugovaranje kredita

Traženje stana, kao što smo već zaključili, oduzima dosta vremena, ali donosi i mnogo uzbuđenja. U opštoj frci i trci za dokumentacijom, nemojte zanemariti ugovaranje stambenog kredita i sva važna pitanja koja se tad javljanju. Spremni dočekajte potpisivanje ugovora.

Jedno od veoma važnih pitanja prilikom ugovaranja stambenog kredita je izbor između fiksne i promenljive kamatne stope. Šta to uopšte znači? Krenućemo redom. Opšte pravilo kod uzimanja kredita jeste da mesečna rata ne treba da bude prevelika, odnosno - nakon otplate mesečne rate, logično, treba da vam ostane dovoljno novca za druge, svakodnevne troškove i potrebe. Kod stambenog kredita, zbog velikih iznosa i dugih rokova otplate, visina rate je jedna od ključnih tačaka. 

Zapitajte se kako će izgledati vaše finansijske prilike za 5 – 10 – 15 – 20 – 30 godina? Šta sve može da se desi u tom periodu? Na koje stvari već sad možete da utičete kako biste smanjili rizik?

Jedan od načina za umanjenje rizika jeste da se opredelite za fiksnu kamatnu stopu, koja je ista tokom celog perioda otplate. Promenljiva kamatna stopa je kamatna stopa koja se menja tokom perioda otplate, a dinamika i način menjanja se utvrđuju prilikom ugovaranja kredita. Najčešći model je onaj po kom se promenljiva kamatna stopa sastoji od fiksnog dela, izraženog u procentima, i promenljivog koji čini vrednost Euribor-a ili Belibor-a. Oni menjaju vrednost, pa se i ukupna kamatna stopa menja po ugovorenoj dinamici, obično tromesečnoj ili šestomesečnoj.

Sa fiksnom kamatnom stopom, vaša rata izražena u evrima (pod uslovom da uzimate kredit indeksiran u ovoj valuti), biće ista tokom celog perioda otplate kredita. Na taj način možete detaljno da isplanirate sopstveni budžet i štitite se od mogućeg povećanja rate usled rasta vrednosti Euribor-a ili Belibor-a, koji utiče na visinu promenljive kamatne stope.

Fiksne kamatne stope su, u trenutku uzimanja kredita, načelno nešto više od promenljivih. Međutim - šta ako se Euribor tokom vremena smanjuje, a vi ste izabrali fiksnu stopu? Da li ćete u tom slučaju plaćati više nego što biste morali? Nešto slično se desilo prethodnih godina - Euribor se drastično smanjio, ali je tržište reagovalo snižavanjem ukupnih kamatnih stopa. Zato su korisnici stambenih kredita bili u prilici da refinansiraju stambeni kredit, bilo u svojoj, ili u drugoj banci.

Upravo zbog niskog Euribora, promenljive kamatne stope su poslednjih godina veoma atraktivne. U samom startu otplate kredita, one obezbeđuju nešto nižu ratu nego fiksne stope – ali, na duži rok, promenljiva kamatna stopa može da bude rizična. Konkretno, kod ove kamatne stope, niko unapred ne može da zna šta će se na kraju otplate kredita ispostaviti - da li je to bila pametna odluka ili ne.

U suštini, i jedna i druga kamatna stopa imaju svoje prednosti i mane. Kada odlučujete, uzmite u obzir trenutne prihode i troškove, ali i procenu budućih prihoda i troškova i period za koji mislite da ćete moći da otplatite kredit. Isto tako – razmislite o tome koliki rizik ste spremni da preuzmete.

Životno osiguranje

Druga važna tema je životno osiguranje. Zbog čega je sad bitna za priču, usred teme kredita? Kao što ste sigurno svesni, stambeni kredit je jedna od prelomnih tačaka u životu, i predstavlja pravi momenat za uzimanje životnog osiguranja. Jednostavno - period otplate kredita je dug, i za to vreme postoji šansa da nam se desi neka nepredviđena okolnost ili nesrećan događaj. 

Koliko god je teško da uopšte zamišljamo ovu situaciju, najlakše je objasniti na primeru – ukoliko uzmete kredit na, recimo, 20 godina, a vama se nešto desi posle 10 - teret kredita pada na vašu porodicu ili naslednike, a veliko je pitanje da li bi oni bili u stanju da ga finansijski iznesu. Međutim, ukoliko imate životno osiguranje, dug po kreditu u slučaju smrti klijenta izmiriće osiguravajuće društvo, a porodica ili naslednici zadržavaju nekretninu u vlasništvu. 

Uz stambeni kredit, postoje dve glavne vrste osiguranja – riziko osiguranje, koje pokriva isključivo gubitak života, i mešovito osiguranje, kombinacija sigurnosti i štednje, koje može da pokriva i slučajeva kao što su teže bolesti i trajni invaliditeti. Životno osiguranje možete uzeti i naknadno, kad ste već korisnik ili korisnica stamenog kredita. Porazgovarajte sa savetnikom u banci za više detalja.

Važno je da o ovoj temi promislite kada ugovarate stambeni kredit, ali i da se raspitate kod savetnika u banci za više detalja i određene kalkulacije. Zašto? Nije redak slučaj da uzimanje životnog osiguranja utiče na smanjenje kamatne stope kredita.

Mogućnosti prevremene otplate

Čak i ako uzmete kredit sa najdužim rokom otplate, to ne mora da znači da ćete ga toliko dugo i otplaćivati. Naime, ako vam se u budućnosti prihodi budu uvećavali, vi možete da smanjujete ili povećavate ratu, skraćujete rok otplate, ili čak potpuno otplatite kredit i mnogo pre isteka inicijalno ugovorenog roka.

I ovde odluka treba da zavisi od vaših sklonosti i prioriteta, i samo je vi, sa potpunim informacijama, možete doneti. Važno je da izbor postoji:

Prevremena delimična otplata sa ili bez skraćenja roka

Povećanje rate sa skraćenjem roka otplate

Potpuna prevremena otplata.

Imajte na umu da će neke od ovih opcija zahtevati i dodatni trošak - u vidu eventualne naknade za prevremenu otplatu, koja je, ako postoji, navedena u ugovoru - ili novog računanja kreditne sposobnosti kod skraćenja roka. Bez obzira na to, u najvećem broju slučajeva, one se u ukupnom zbiru i te kako isplate

Kao što smo videli, iako prilično kompleksan, stambeni kredit je istovremeno i prilagodljiv proizvod. Što ga bolje poznajete - lakše će vam biti da ga pametno usmeravate.

Ako vas zanimaju dodatne korisne informacije o ovoj temi, kao i o brojnim važnim finansijskim pojmovima, možete ih na jednom mestu pronaći na adresi ErsteZnali.rs. ErsteZnali je besplatna, nekomercijalna platforma finansijske edukacije koju je pokrenula Erste Banka.