Štednja

Vrste štednje

KAKO SVE MOGU DA ŠTEDIM? VRSTE ŠTEDNJE


Nakon što smo utvrdili pojam štednje, sada ćemo govoriti o njenim različitim vidovima, odnosno načinima da uštedite. Iako to možda tako ne deluje ako niste bankarski stručnjaci, ponuda različitih vrsta štednje je zaista velika. U nastavku izdvajamo nekoliko osnovnih vrsta štednje u banci i njihove ključne karakteristike. Pričaćemo o oročenoj štednji, štednji po viđenju, dečijoj, a potom i o drugim, nešto kompleksnijim modelima.

Oročena štednja je, kako reč kaže, štednja na određeni rok. Novac predajete banci na određeni vremenski period. Kada on istekne, svoj novac dobijate nazad, ali sa kamatom – dakle, sa uvećanjem. Ovo deluje vrlo jednostavno, sigurno i izvesno – tako i jeste, ali svakako treba da obratite pažnju na nekoliko stvari:

  • Da li postoji minimalna količina novca koju možete oročiti?
  • Na koji rok oročenja se odnose kamatne stope?
  • Koji su uslovi prekida roka oročenja?

 

Imajte na umu da ukoliko se desi da iz bilo kog razloga ne podignete svoj novac kada istekne rok, ugovor o štednji će biti automatski obnovljen, na isti period.

Štednja „po viđenju", ili „a vista", je vrstа štednje u kojoj nema oročenja – novac vam je uvek dostupan i možete ga podići u bilo kom trenutku. Ipak, kamata na ova sredstva je simbolična – što znači da na osnovu nje nemate neku veću zaradu.

Dečija štednja je štednja kojom, na primer, možete naučiti svoje mališane da budu štediše. Ovu vrstu štednje pokreću roditelji ili staratelji za dete koje nije punoletno. Kako se uslovi razlikuju od banke do banke, savet je da istražite nekoliko opcija. 

Ako vam nijedna od gore navedenih vrsta štednje ne deluje primamljivo, postoje i drugi specifični bankarski proizvodi, kao što su kusur štednja, rentna štednja ili fleksibilna štednja, o kojim možete više saznati u bankama. 

 Vrste%20%C5%A1tednje

Složeniji modeli štednje

Pored navedenih osnovnih vrsta štednje u banci, postoje i pojedini kompleksniji ili na našem tržištu noviji vidovi štednje.

Štedno (ili mešovito) životno osiguranje je vrsta dugoročne štednje koja podrazumeva osiguranje za život, a koje se definiše ugovorom sa osiguravajućom kućom. Omogućava da tokom vremena ostvarite unapred poznat prinos, ali vam daje i mogućnost isplate u slučaju nesrećnog slučaja, smrti ili invaliditeta. Zato se i zove „životno osiguranje".

Penzija takođe može da bude štednja, i to čak i ako niste u radnom odnosu. Kako? Pomoću dobrovoljnih penzionih fondova, koji su relativno nov i manje poznat oblik štednje u Srbiji. Ova štednja funkcioniše tako što penzionom fondu redovno uplaćujete određene iznose, a u isto vreme se sredstva na vašem štednom računu uvećavaju i prihodom koji fond ostvaruje svojim poslovanjem i investiranjem. 

Ulaganje u investicioni fond je štedna mogućnost koja sa sobom nosi određeni rizik, ali može doneti i veći prinos na uložena sredstva od drugih vidova štednje. Vaš prinos zavisi od uspešnosti poslovanja investicionog fonda. Ulaganja fonda napravljena su tako da umanje mogućnost gubitka i da budu raznovrsna, ali ipak – na njegovu uspešnost ne možete da utičete, niti možete da je predvidite. 

Postoji i opcija da sami ulažete u hartije od vrednosti, ako zaista želite da osetite kako izgleda ulaganje na berzi. Za ovakvu akciju moraćete da sarađujete sa brokerskom kućom, ali suštinski sve funkcioniše na sličan način – kupujete hartije od vrednosti novcem koji ste izdvojili, a njegova vrednost se uvećava ili kroz prihod od dividendi, ili kroz rast vrednosti ovih hartija.

 Važno je naglasiti da onaj ko se odluči da svoja sredstva uloži u akcije, obveznice ili druge finansijske instrumente može da očekuje da će ostvariti veći prinos no u slučaju da ista sredstava uloži u banku, ali se i izlaže većem riziku jer pri ovoj vrsti ulaganja ne postoje nikakve garancije – prinos zavisi od tržišta i uspešnosti kompanije.

U svakom slučaju, pre no što se odlučite za štednju, sa finansijskom instucijom uvek proverite sledeće stavke:

  • Visinu prinosa (kamate) na štednju,
  • Dostupnost sredstava, odnosno kada i pod kojim uslovima možete povući svoj novac,
  • Važeću poresku politiku na prihod od kapitala,
  • Verovatnoću da dođe do promene uslova štednje, npr. kamatne stope.

 

Više informacija o štednji, kao i savete o tome kako donositi bolje finansijske odluke i uštedeti, možete pronaći na besplatnoj platformi za finansijsku edukaciju, na adresi ErsteZnali.rs. Platforma koju je pokrenula Erste Banka nudi i mogućnost testiranja znanja u ovim oblastima i takmičenja sa drugim posetiocima.