Bežite iz grada i pravite kuću? Koliko to košta

Pixabay

Ako ste planirali da gradite kuću van grada, kupovinom placa na željenoj lokaciji rešili ste samo jedan mali deo posla, piše portal gradnja.rs koji je detaljno analizirao korake u proceduri i troškove dobijanja dozvola.

Lokacija

Da bi se krenulo sa gradnjom kuće, prvi korak je dobijanje informacije o lokaciji. 

Informacije o lokaciji dobijaju se u većim gradovima u Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, dok u manjim mestima ovo izdaju opštine. 

Uz zahtev se plaća taksa RAT u iznosu od 30 evra, GAT u iznosu od oko 25 evra. Visina taksi zavise od opštine i podložne su promenama.

Projektni biro

Nakon dobijanja Informacije o lokaciji odlazi se u Projektni biro.

Projektni biro rade Idejno rešenje na osnovu koga se dobijaju Lokacijski uslovi. Pre dobijanja Lokacijskih uslova, projektna dokumentacija se šalje po službenoj dužnosti, to jest, šalje je elektronski referent kome se dodeli predmet, Javnim komunalnim preduzećima koja izdaju svoje uslove za projektovanje i priključenje. Za ovo je potrebno platiti takse, a one su za svaki objekat drugačije i zavisi od kategorije objekta, kapaciteta, načina priključenja i slično.

Za objekat A kategorije, u koje spadaju porodične stambene kuće do 400m2, takse su oko 35 evra za GAT, 20 evra za RAT i oko 10 evra za CEOP. I ove takse zavise od opštine.

Nakon dobijanja Lokacijskih uslova, Projektni biro izrađuje Projekat za građevinsku dozvolu (PGD).

Nakon što je projekat gotov, podnosi se zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Komunalno opremanje

Pošto se uplati iznos doprinosa za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, prethodno izražen u Građevinskoj dozvoli, vrši se prijava radova. 

Trošak doprinosa za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (ZIG) je najveća stavka prilikom gradnje kuće (ne računajući samu izgradnju objekta). 

Ovaj trošak takođe zavisi od opštine do opštine. U Novom Sadu, npr. ide i do 100€/neto m2 objekta. Upravo zbog toga što Investitori žele da izbegnu ovu stavku, nastaje veliki broj nelegalnih i neuknjiženih objekata, podseća Gradnja.rs.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara