Osnova igre mora biti poznata velikom broju ljudi

  • 14.08.2019

  • 15:21PODCAST EP 02:  Marija Ilić
Marija Ilić je suosnivačica i Chief Product Officer gaming studija „Two desperados". Zajedno sa svojim partnerom Vojislavom, Marija je napravila igricu za mobilne telefone koja je za manje od tri meseca postala profitabilna a danas ima preko 30 miliona igrača. 

Iako sama kaže da je pored napornog rada ovakvom planetarnom uspehu doprineo i faktor sreće, činjenica da se njihov studio danas rapidno razvija i razvija svoju treću igricu govori da od njih imamo puno da naučimo. 

Neke od tema koje smo u razgovoru pokrile su zašto su metrike dobar gospodar ali i
sluga u svetu digitalnih rešenja kao i kako izgleda kreativni proces razvoja digitalnog rešenja koje je planirano da se probije na izrazito razvijenom severnoameričkom tržištu.

PODCAST Ep. 2 Marija Ilić
Marija Ilić is a co-founder and Chief Product Officer of the gaming studio "Two desperados”.

Together with her partner Vojislav, Marija has made a mobile phone game that has become profitable in less than three months and now has over 30 players, Although she says that in addition to hard work, such a planetary success has been contributed by the luck factor, the fact that their studio is developing rapidly today and is developing their third game says that we have a lot to learn from them. Some of the topics we discussed covered why metrics are a good master but also a servant in the digital solutions world, as well as what the creative process of developing a digital solution is planned to break into the highly developed North American market.