Region Balkana ima kapacitet za stvaranje promena

Impacthub Beograd

PODCAST EP 03: Ljupka Mitrinovska
U trećoj epizodi, Impakt Hab ugostio je koleginicu iz Impakt Hab mreže - Ljupku Mitrinovsku, programsku koordinatorku iz Impakt Haba u Ženevi. Ljupka je koordinatorka programa Accelerate 2030, globalnog programa za razvoj timova (preduzeća, startapa) koji za cilj imaju kreiranje pozitivnog uticaja (impact). 

Tokom leta 2019, zajedno sa UNDP Srbija, Impakt Hab u Beogradu realizuje lokalni program i željno iščekuje rezultate globalnog izbora za pristup dragocenoj podršci na svetskom nivou. Pored Beograda, u programu učestvuje još 15 zemalja sa preko 50 timova a finalno predstavljanje lokalnih timova iz Srbije je planirano za 30.avgust u Impakt Habu. 

U septembru saznajemo da li je neki od naših timova osvojio odlazak u Ženevu! Do tada, sa Ljupkom smo pričali o ciljevima i prilikama koje program nudi kao i šta znači voditi tim okrenut stvaranju pozitivnog uticaja.


PODCAST EP 03: Ljupka Mitrinovska
In the third episode, Impact Hub hosted a colleague from Impact Hub Network - Ljupka Mitrinovska, program coordinator from Impact Hub in Geneva. She is the coordinator of the program Accelerate 2030, a global team development program (business, startup) that aims to create positive impact. 

In the summer of 2019, together with UNDP Serbia, Impact Hub in Belgrade implements a local program and eagerly awaits the results of a global choice to access valuable global support. In addition to Belgrade, 15 more countries with over 50 teams are participating in the program, and the final presentation of local teams from Serbia is planned for August 30 at Impact Hub. 

In September, we find out if any of our teams won a trip to Geneva! Until then, we talked with Ljupka about the goals and opportunities the program offers and what it means to lead a team focused on making a positive impact.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara