Depresija, anksioznost i značaj terapije | Dušan Jurić

  • 28.12.2019

  • 17:32Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije depresija i anksioznost javljaju se sve češće u današnje vreme i postaju jedne od najučestalijih bolesti u svetu. U Srbiji su ove teme i dalje nedovoljno zastupljene i ljudi se teško odlučuju da potraže pomoć ili da otvoreno o tome razgovaraju.

O mentalnom zdravlju, depresiji, anksioznosti i terapiji razgovaramo sa Dušanom Jurićem, masterom psihologije, koji redovno piše za Novu ekonomiju na temu mentalnog zdravlja. Dušanov tekst "Nije dovoljno gutati smiriće" u kome se bavi uzimanjem lekova za smirenje je izazvao dosta pažnje i reakcija. 

Putem anketa na društvenim mrežama, kao i na našem portalu, Nova ekonomija je prikupljala komentare i pitanja naših čitalaca na ovu temu, a svoj komentar i odgovore na neka pitanja je dao i naš sagovornik. 

Ukoliko vas zanima šta su depresija i anksioznost, kako da ih prepoznate i šta je potrebno da uradite u tim trenucima, odgovore možete naći u ovom intervjuu. 

V.Vuksanović