Budućnost Srbije u izvorima obnovljive energije - vetroturbine

Izvori obnovljive energije su definitivno budućnost u stvaranju energije. Vetar, sunce, kiša, voda, sve su to nepresušni izvori energije,a predstavljaju deo rešenja globalnog otopljavanja nastalog usled pojave "ozonske rupe”. 

Vetropark%20Kula

U Evropi skoro da ne postoji država koje nema vetroturbine. Energija vetra je jedan od izvora obnovljive energije koji se sve više koristi u svetu. Podaci Evropske Asocijacije za Energiju Vetra (EWEA) nagoveštavaju da će se sve više vetroparkova graditi i na moru! U tim projektima su pre svega Velika Britanija, Danska i Nemačka, a predviđanja su da će ti kapaciteti povećati proizvodnju električne energije do 40 GW u 2020. godini. 

Izgradnja%20vetroparka%20 %20kompanija%20Fintel%20Energija

Kako je košavsko područje Vojvodine je jedno od najvetrovitijih u Srbiji, bilo je logično da se tu podignu i prvi vetroparkovi. Iz tog razloga se i kompanija Fintel energija odlučila da pre tri godine podigne prvi vetropark - Kula. Nedugo zatim, izgrađen je i pušten u rad i drugi - Piccolina, a trenutno se gradi i treći vetropark - Košava. Planirano je da se na severu i severo-istoku pokrajine izgradi ukupno 10 vetroturbina. 

Kako rade vetroturbine
Vetroturbine rade po jednostavnom principu. Energija vetra okreće dve ili tri lopatice slične propelerima oko rotora. Rotor je povezan na glavnu osovinu, koja okreće generator za stvaranje električne energije. Vetroturbine prave struju, koja prolazi kroz podstanicu koja povećava voltažu. Zatim se struja sprovodi  visokonaponskim dalekovodima do podstanica koja smanjuje voltažu. Tako transformisana energija se dalekovodima sprovodi do mesta gde je potrebna, a na kraju lokalni transformatori smanjuju energiju koja se koristi u kućama i zgradama.

rad%20vetroturbine

Osigurajte budućnost akcijama « vetra »
Fintel energija je odlučila da bude prva kompanija koja je, posle 78 godina na Beogradskoj berzi, stavila svoje akcije u « slobodnu prodaju ». To znači da će te hartije od vrednosti, realizovane kroz prvu inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO), moći da kupuju profesionalni i privatni investitori i porodice. Želja kompanije je bila transparentnost finansijskih operacija, 

stock exchange

zaštita malih akcionara, prelaz sa jednog vlasnika na široko vlasništvo i upravljanje akcionara, što svedoči o promeni kulture pristupa kompanijama i osmišljavanju drugačijeg upravljanja. Rok za upis i uplatu akcija Fintel energije ističe 29. oktobra ove godine, a upis akcija je u investicionom društvu M&V Investments u Beogradu. Sve informacije o upisu akcija možete naći na stranici www.fintelenergija.rs/sr .


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara