FOTO: Pixabay

Najveći problem ugostiteljskih objekata - buka

FOTO: Pixabay

Glavni problem koji sa sobom donosi sektor ugostiteljstva je problem buke koja nastaje njihovim radom. Ova buka može biti primarna ili sekundarna - jer može nastati njihovim direktnim ili indirektnim radom. 


Muzika je direktna buka; zvuk taksija ili galama gostiju nakon napuštanja objekta je sekundarna. 

Imajući u vidu visoke transkacione troškove, teško da se može očekivati direktno pregovaranje između građana i lokala, tako da je pozivanje na regulatorno rešenje ovog problema očekivano. 

Grad Beograd je nakon pritužbi građana bio uveo regulaciju čiji cilj je da obezbedi smanjenje nivo buke, time što je ograničio radno vreme ugostiteljskih objekata koji se nalaze u blizini stambenih objekata, i to radnim danima do 24h, i vikendom do 01h, sa tim da se muzika gasi sat vremena pre kraja radnog vremena. 

Imajući u vidu probleme koji izlaze u javnost a u vezi su sa sferom ugostiteljstva, kao i odluke gradskih čelnika koje su donesene u ovoj oblasti, pitanje regulacije ugostiteljskih objekata postaje važno pitanje. 

Gradske vlasti se ovim pitanjem ne bave na sistematski način, što prikazuje to da je trenutna odluka o ograničenju radnog vremena bila više iznuđena opravdanim negovodanjem građana i ukazivanjem na problem buke, i željom da se reši posledica, pre nego sistemskim ispitivanjem problema i rešavanjem uzroka problema. 

Imajući u vidu da se javne politike na lokalnom niovu retko (ili gotovo nikada) donose u skladu sa dobrim regulatornim praksama, kao što je na primer analiza efekata propisa koja treba da kvantifikuje uticaj regulatornog propisa na građane i privredu, Libek je rešio da doprinese rešavanju ovog problema tako što će ponuditi ovakvu analizu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PROČITAJTE JOŠ: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugi način kojim želimo da podstaknemo kvalitetno rešenje počiva na tome što se problem trenutno predstavlja kao direktan sukob građana i vlasnika ugostiteljskih objekata, dok zapravo ove dve strane imaju mnogo toga zajedničkog te treba da učestvuju u ravnopravnom dijalogu, kako bi došle do održivog rešenja. 

Pristup gradskih čelnika ovom problemu bio je sečenja čvora umesto njegovo drešenje, jer nikada nije ni organizovan dijalog zainteresovanih strana. Kada se nešto radi na loš način, ni rezultati neće biti zadovoljavajući, pa nije čudo da trenutnim rešenjem koje ograničava radno vreme ugostiteljskih objekata nisu zadovoljni ne samo vlasnici lokala, već ni građani jer je buka i dalje prisutna.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara