Kolumna dr Dušana Pavlovića

Negativni porez na dohodak

  • Broj 31, jun 2016.

  • Dr Dušan Pavlović

  • 0

Zamislite da ste izabrani među milion ljudi koji treba da se presele na prvu zemaljsku koloniju na drugoj planeti. Zemlja je već odavno prenaseljena, a na upravo otkrivenoj planeti postoje uslovi za život. Pre polaska kolonisti mogu da glasaju o distribuciji dohotka u novoj zajednici. Svi mogu da se opredele između dve varijante. 


A) Postoji samo jedna grupa ljudi u kojoj svi imaju jednak dohodak.


B) Postoje dve grupe ljudi: jedna koja ima visok dohodak i druga koja ima nizak dohodak.


Nivo ukupnog bogatstva koje se raspodeljuje je u obe varijante isti, što znači da u varijanti B boljestojeća grupa može svoj dobar položaj da temelji na lošem ili možda mizernom položaju lošijestojećih. U varijanti A toga nema – pošto svi dobijaju jednako, svi su ovlašćeni na podjednako pristojan život. (Razume se, u oba slučaja nivo ukupnog bogatstva može da raste ako je zajednica produktivna.)


Pretpostavite da postoji još jedan uslov – pre glasanje ne znate gde ćete završiti u ovoj distribuciji. Razvrstavanje u grupe vrši se na osnovu nasumičnog izbora. Ako birate varijantu B, možda ćete završiti u grupi boljestojećih, a možda u grupi lošijestojećih.


Koju biste varijantu izabrali?


Ako ste kao većina ljudi, glasaćete za A. To istovremeno znači da imate odbojnost prema riziku. Varijanta B jeste primamljivija, ali veoma rizična – šta ako završite u grupi lošijestojećih? Verovatno ćete celog života biti osuđeni na mizeran život. U varijanti A rizik je eliminisan – nećete nikada moći da dosegnete veće bogatstvo (kao kada biste birali varijantu B), ali zato imate zagarantovan pristojan život.


Ovakvo razmišljanje u osnovi vodi do socijalne politike u kojoj oni koji imaju pomažu onima koji nemaju. Socijalna politika treba da bude upravo to – socijalno osiguranje protiv loših životnih ishoda za koje niste sami odgovorni. Pošto nikada ne znate šta će vam se u životu desiti, želite da plaćate socijalno osiguranje da biste u neizvesnoj budućnosti izbegli loše životne ishode.
Nastavak teksta možete pročitati u tridesetprvom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"

pošaljite komentar

Nema komentara