Kolumna Mihaila Crnobrnje

Subvencionisanje

  • Broj 10, maj 2014.

  • Mihailo Crnobrnja

  • 0

U ekonomskoj politici koju će sprovoditi nova vlada, jedno od nasloženijih, najzahtevnijih, ali istovremeno i najvažnijih pitanja biće pitanje subvencija. Subvencije su, po prirodi stvari, netržišna kategorija. Predstavljaju transfer sredstava, najčešće iz državnog budžeta, nekom korisniku, ne kao rezultat delovanja tržišta nego upravo da bi se otklonili neki efekti tržišta. Subvencijama se ekonomski utiče na alokaciju resursa, a socijalno na (pre)raspodelu dohotka.


Ima puno vrsta subvencija. Subvencije mogu biti u obliku dodele finansijske pomoći u nekom iznosu, određene po nekom kriterijumu. Mogu biti u obliku koji poboljšava finansijski rezultat korisnika, a da se ne radi o direktnom transferu novca. Na primer, oslobađanje od plaćanja poreza, ili neko poresko smanjenje, uzimanje kredita pod povoljnijim uslovima, plaćanje osiguranja pod povoljnijim uslovima, itd. Konačno, tu je i oblik transfera koji obično ne zovemo subvencijama, a u suštini to jesu. Radi se o pokrivanju gubitaka, pre svega državnih preduzeća. U nas je ovaj poslednji oblik transfera, nažalost, još uvek veoma, veoma prisutan. Više od 150 preduzeća živi tako što se kroz neki od gore navedenih oblika, ili više njih, utiče na njihov finansijski rezultat. Postaje sve jasnije da je to ekonomski neodrživo i nova vlada će morati vrlo ozbiljno, ili kako sami vole da kažu „svom snagom”, da se uhvati ukoštac sa ovim problemom.

U trenutku pisanja ovog članka ekonomska politika nove vlade još nije zvanično obelodanjena. Ipak, iz svega dosad rečenog, najverovatnije je da će Vlada nastojati istovremeno da se uhvati ukoštac sa dva najozbiljnija problema: fiskalna konsolidacija, sa jedne strane, i pokretanje proizvodnje (a time i zaposlenosti, dohotka i standarda), sa druge. Kako onda postupiti sa subvencijama koje dosta doprinose „fiskalnoj rupi”, a  koje se, istovremeno, koriste i kao podsticaj za povećanje proizvodnje i zapošljavanja?


Nastavak teksta možete pročitati u desetom broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"
pošaljite komentar

Nema komentara