Kolumna Mihaila Crnobrnje

„Uvoz“ pameti

  • Broj 3, septembar 2013.

  • Prof. dr. Mihailo Crnobrnja

  • 0

Sada imamo rekonstruisanu Vladu, a da li imamo rekonstruisanu ekonomsku politiku? To je, u ovom trenutku, jako teško reći jer još nije poznato šta će, zapravo, da se radi. Imamo jedan broj novih lica (gotovo pola Vlade), ali je još otvoreno pitanje da li će se Vlada osloboditi starih navika kad je reč o upravljanju privredom i prikupljanju i trošenju državnih para. Nije ovde reč samo o ovoj konkretnoj rekonstruisanoj Vladi, već o činjenici da se u Srbiji u kontinuitetu više troši nego što se stvara.


Ekspoze predsednika Vlade je markirao sva relevantna pitanja i pošteno prikazao vrlo loše stanje u kojem se nalazi naša privreda. Naveo je i opšte ciljeve koje valja ostvariti, ali nije ukazao na to šta, kako i kad će da se radi da se pomenuti ciljevi ostvare. Ostvariti ih odjednom, ili čak u kratkom vremenu, jednostavno nije moguće. Zato bi bilo korisno što pre videti akcioni plan kako će se projektovani ciljevi ostvariti. 

Dosta je proteklih meseci, tokom rekonstrukcije, bilo reči o angažovanju stranih eksperata u savetodavnoj funkciji, ili čak i kao ministara. U principu, dobro je da se Vlada trudi da svoju politiku osloni na stručnost, znanje i međunarodno iskustvo. Ali, da li je za to neophodno izdvajati velika sredstva koja za svoje usluge očekuju i/ili traže neka od pominjanih imena? Stručnost, znanje i međunarodno iskustvo u Srbiji je dostupno već više od deceniju kroz savete i preporuke Saveta stranih investitora, AmCham-a i NALED-a. I to sasvim besplatno! A koliko tih preporuka je usvojeno? Vrlo malo, tek jedna petina. Cenim da nije problem u (ne)postojanju stručnih mišljenja i preporuka, već u snazi i političkoj volji da se primene.


Nastavak teksta možete pročitati u trećem broju štampanog izdanja časopisa "Nova Ekonomija"
pošaljite komentar

Nema komentara