Da li novac donosi sreću, šta pokazuju istraživanja?

Foto: Pixabay

Novo istraživanje koje se fokusiralo na odgovore američkih građana u poslednjih nekoliko decenija pokazalo vezu između sreće i bogatstva, prenosi Vašington post.

Studija pod nazicvom "Širenje klasne podele u sreću u SAD, od 1972-2016 godine", koja je objavljena u časopisu Emošn, pokazauje da među ljudima starim 30 i više godina, veza između prihoda i sreće neprekidno jača, već godinama.

U studiji su korišćeni podaci dugogodišnjeg istraživanja javnog mnjenja, sa više od 44 hiljade ispitanika, kji su anketirani između 1972. i 2016. godine.

Pokazalo je velike klasne razlike u sreći, kako ona, naime, od 1972. godine konstantno opada kod belaca koji nisu pohađali koledž, dok je kod onih koji su imali priliku da se obrazuju, ostala stabilna.

Kod Afroamerikanaca, rezultati su bili različiti, ali takođe pokazuju između rastuću vezu između sreće i novca: oni koji nisu pohađali koledže nisu postali srećniji od 1972. godine, dok su oni drugi, naprotiv, postali sećniji.

Istraživanje je pokazalo da i kod jednih i kod drugih, novac znači više sreće u životu.

Stara izreka koja kaže da "novcem ne može da se kupi sreća", potrvđena je brojnim studijama, pa i jednom veoma citiranom, objavljenom 2010. na Univerzitetu Prinston,.

Prema njenim rezultatima, kod ljudi koji su zaradili više od 75 hiljada dolara, porast bogatstva i sreće nije povezan.

U novom istraživanju, pitanje je glasilo: "Uzimajući sve u obzir, kako bi ste ocenili stanje stvari ovih dana? Da li bi ste rekli da ste veoma srećni, prilično srećni ili ne baš srećni?".

Ispitanici su tako podeljeni na osnovu visine prihoda i pažnja usmerena na to odgovore u različitim decenijama.

Ispitanici, koji su u deceniji kada je došlo do inflacije stekli neku nekretninu, u vrednosti većoj od 108 hiljada dolara, bili su pet odsto više raspoloženi da kažu da su veoma srećni, nego ljudi koji su na pitanja istraživača odgovarali tokom devedesetih. 

Novo istraživanje nije pronašlo dokaze da sreća opada nakon sticanja veće imovine, mada se nije bavilo pitanjem da li sreća raste nakon sticanja imovine veće od pomenute sume.

"Veza između novca i sreće, jača je sada nego u prethodnim decenijama", rekla Vašington postu jedna od autorki rada o tom istraživanju Jean Twenge, dodajući da opadanje sreće kod ljudi sa manjim prihodima možda rezultuje rastom nejednakosti.

Prema njenom zapažanju, vrednost nekretnina se povećava, dok se smanjuje sposobnost ljudi da finansiraju svoje obrazovanje.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara