Foto: Pixabay

ECB najavljuje još niže kamatne stope zbog usporenog rasta

Foto: Pixabay
Statistički podaci ukazuju da će očekivani rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Evropi biti još manji nego što su prethodne projekcije ukazivale, saopštila je Evropska centralna banka (ECB).

Makroekonomske projekcije za evrozonu u septembru 2019. godine procenjuju da će rast realnog BDP-a biti 1.1% u 2019. godini, 1.2% u 2020. godini i 1.4% u 2021. godini. Potvrđeno je da je realni BDP porastao za 0.2% u drugom tromesečju 2019. godine, nakon rasta od 0.4% u prvom kvartalu.

Projekcije inflacije u evrozoni za 2021. godinu su takođe umanjene, tako da ECB očekuje da će rast cena te godine dostići 1.5%. Prethodne analize su ukazivale da će nivo inflacije iznositi 1.8%.

ECB kao glavne faktore sporijeg rasta vidi slabost međunarodne trgovine i dugotrajnu globalnu nesigurnost, što se naročito odražava na proizvodni sektor i izvoz.

Glavni ekonomista ECB Filip Lejn je napomenuo da bi jedan od odgovora na isuviše nizak nivo inflacije mogao da bude održavanje ili dalje umanjenje kamatnih stopa, ali i nastavak kupovine državnih hartija od vrednosti mesečnim tempom od 20 milijardi evra od početka novembra. Takva tzv. akomodativna politika bi trajala sve do odluke o podizanju kamatnih stopa.

Članovi su se složili oko snižavanja kamatne stope na oročena sredstva sa -0.4% na -0.5%, s tim da su pojedinci među njima bili protiv, zabrinuti zbog mogućnosti nastanka sve više štetnih nuspojava od dodatnih smanjenja stopa.

Beleške sa poslednjeg sastanka Upravnog saveta ECB ukazuju da unutar najvažnijeg tela za monetarnu politiku evrozone postoje neslaganja oko daljih mera koje treba preduzeti za ubrzavanje ekonomskog razvoja i zajedničkog nastupa na tržištu.

Nekoliko neimenovanih članova Saveta je zagovaralo tokom diskusije koja je usledila da su i umanjene projekcije rasta „previše optimistične", kao i da bi se trenutne slabosti izvoza mogle preliti i na domaću tražnju ili sektor usluga.

Takođe je napomenuto da su prezentovane projekcije zaračunavale da će izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU biti uredan i da neće predstavljati još jedan šok za ekonomije na kontinentu. Šanse za Bregzit bez dogovora sa Briselom se u međuvremenu uvećao, što bi opet značilo da su procene previše blage. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara