EK tuži Austriju zbog diskriminacije dece nedržavljana

Foto: Pixabay

Evropska komisija će izvesti Austriju pred Evropski sud pravde zbog uvođenja mehanizama za indeksiranje socijalnih davanja, poreskih naknada i olakšica za državljane EU koji rade u Austriji a imaju decu van te države, navodi se u saopštenju.

Komisija smatra da je takav mehanizam suprotan pravilima EU o slobodi kretanja radnika i koordinaciji sistema socijalne zaštite, obzirom da po važećim propisima države članice ne smeju smanjivati novčane naknade osiguranicima u slučaju da te osobe ili članovi njihovih porodica borave u inostranstvu.

"Činjenica da druga država članica ima niže troškove života od Austrije nije relevantna za visinu naknada, koja se isplaćuju kao paušal i koja nije povezana sa stvarnim troškovima izdržavanja deteta", ocenila je Evropska komisija.

Izvršne vlasti EU dodaju da pored toga se mehanizam indeksiranja ne primenjuje na državljane Austrije koji u inostranstvu rade za austrijske državne organe, a žive sa svojom decom, iako su u sličnoj situaciji.

"Mehanizam je protiv trenutnih pravila o socijalnom osiguranju i diskriminiše građane, obzirom da pojedini radnici u Austriji, koji u potpunosti doprinose tamošnjoj ekonomiji, tržištu radne snage i sistemu socijalne zaštite primaju niže naknade u odnosu na radnike čija deca žive u Austriji. Sa druge strane,

Predstavka Evropskom sudu Pravde u Strazburu je poslednja mera koju je Komisija mogla da pokrene, obzirom da je Austrija od prošlog janura odbijala da pravila usaglasi sa zajedničkom evropskom praksom.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara