Izgradnja Pelješkog mosta FOTO: Hrvatske ceste

Kilometar pristupnog puta do Pelješkog mosta oko pet miliona evra

Izgradnja Pelješkog mosta FOTO: Hrvatske ceste

Poddeonice na Stonskoj obilaznici, Sparagovići Prapratno i Prapratno Doli, gradiće grčki Avax koji je dao ponudu od 511,5 miliona kuna (oko 70 miliona evra), odlučile su Hrvatske autoceste.
 
Deonicu Duboka – Sparagovići gradiće Strabag čija ponuda iznosi 478,3 miliona kuna. 

Poddeonica Sparagovići Prapratno i Prapratno Doli je južni deo pristupnih puteva Pelješkom mostu, dužine 18 kilometara.  Vrednost radova bila je procenjena na 449,1 milion kuna bez PDV-a što je skoro 25 miliona kuna po kilometru ili 3,3 miliona evra.

Kako je preneo HRT, na tom javnom tenderu koji je bio raspisan u decembru, uz Avax je učestvovao i austrijski Strabag, čija je ponuda bila veća, 569,3 miliona kuna.  Strabag ima pravo žalbe. 

Hrvatske ceste donele su i novu odluku o izboru Strabaga za gradnju deonice Duboka - Sparagovići, koji je ponudio 478,3 miliona kuna. Procenjena vrednost radova na toj deonici od 12 kilometara bila je 482 miliona kuna bez PDV-a ili oko pet miliona evra po kilometru.

Ovaj tender je zanimljiv jer su Hrvatske ceste krajem februara donele odluku da Avax dobije taj posao, ali su se žalili Strabag i grčki Actor. 

Grčka žalba je odbijena. Strabag je u svojoj žalbi naveo da su Hrvatske ceste trebale da  isključe Avax zbog učestvovanja  te kompanije u kartelskom sporazumu u Grčkoj između 2005. i 2012.

Hrvatske ceste su onda juče odlučile da je Strabagova ponuda najpovoljnija a  da Avax u svom objašnjenju nije otklonio nedoumice u vezi sa učetvovanjem te kompanije u kartelskom sporazumu. 

Podsećamo, most kopno-Pelješac s pristupnim putevima gradi kineski konzorcijum China Road and Bridge Corporation, a najveći deo se finansira iz fondova EU. 

PROČITAJTE JOŠ:

DEONICA LJUG-OBRENOVAC KOŠTA 7 MILIONA EVRA PO KILOMETRU

KAKO NAPREDUJE MORAVSKI KORIDOR?

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara